Artikel bild

Svevia anlägger för parkeringshus i Västberga

Svevia har fått uppdraget att utföra mark- och grundläggningsarbetet samt att anlägga bottenplatta för ett nytt parkeringshus på kvarteret Timpenningen 6 i Västberga. Uppdragsgivare är Fastpartner.

Det industriområde som tidigare dominerade Västberga har förändrats. Där det tidigare fanns industrier finns nu bostäder, kontor och handel. Därefter påbörjas byggnationen av ett 1 800 kvadratmeter stort parkeringshus. Innan dess ska de förberedande markarbetena vara klara.

I Svevias uppdrag för mark och grundläggningsarbete ingår även pålningsarbete.
- Våra egna specialister på grundläggning kommer att påla ner fyra meter långa stålrörspålar i marken, som förankras i underliggande berg. Grundläggningsarbeten syns sällan när ett projekt är färdig, men en stabil grund är en av de viktigaste delarna i ett husprojekt, säger Moritz Kolmar, Svevia.

Han berättar också att ambitionen i projektet är att arbeta med hållbara materialval samt säkra materialtillgång under en anspänd marknad.
- På Svevia arbetar vi för att ta ansvar i omställningen för en hållbar utveckling och det är en ambition som vår kund Fastpartner delar. Inom ramen för projektet för vi en dialog om miljövänliga materialval och kommer till exempel att använda så kallad grön betong med mindre CO2 avtryck än konventionell betong. Det känns roligt och meningsfullt att vara en del i den här typen av exploateringsprojekt där ett tidigare förorenat område saneras och sedan får en helt ny och fräsch start.

Kontraktet är värt cirka 12 miljoner kronor. Svevia har påbörjat arbetena och beräknar vara klara med sin del av projektet under mars 2023.

För mer information:
Moritz Kolmar, arbetschef, Svevia, telefon: 070 – 225 08 78

Presskontakt