Artikel bild

Svevia byter ut sexton kablar på Tjörnbron

Det världsunika arbetet med att byta ut de karaktäristiska orangefärgade kablarna på Tjörnbron går nu in i etapp två. Den här gången ska Svevia byta ut sexton stycken kablar samtidigt som trafiken dagtid ska fortsätta rulla på länsväg 160.

När bron byggdes fästes kablarna från en kran. Den lösningen har återskapats, fast istället för att använda en kran används pylonerna för att få upp kablarna på plats.

– När vi nu ska göra det här en andra gång så har vi erfarenhet att luta oss emot. Vi har väl inarbetade rutiner, metodvalet har fungerat precis som det var tänkt, och att nu göra det en gång till ger oss möjlighet att finslipa ännu mer säger Mats Larsson, brospecialist på Svevia.

Metoden testades redan 2015 när Svevia i ett uppmärksammat prov bytte ut två av kablarna. Då var det första gången i världen som någon ersatt bärkablar på en snedkabelbro.

Försöket var framgångsrikt och Trafikverket bestämde sig för att gå vidare och byta ut samtliga 64 kablar i fyra etapper eftersom det vid en broinspektion uppmärksammats att kablarna var i behov av utbyte. Under våren och hösten 2019 bytte Svevia ut 14 kablar och har nu fått uppdraget att i etapp två byta ut ytterligare sexton kablar.

– Förutom de tekniska lösningarna så är tiden den stora utmaningen. Allt arbete behöver utföras under ett begränsat tidsfönster nattetid när bron stängs av för trafik klockan 23.00. Allt måste klaffa för att den nya kabeln ska hänga på plats och vara korrekt spänd när trafiken släpps på klockan 04.30 på morgonen.

Trots att bron stängs av finns beredskap för att släppa fram blåljustrafik och andra akuta transporter.

– En påtaglig faktor i det här uppdraget är väder och vindförhållandena. Inte för att det egentligen påverkar det tekniska utförandet men för att det är tufft att jobba uppe på pylonerna i stark vind och för att vindljudet stör vår kommunikation. Så är vinden för kraftig behöver arbetet skjutas fram.

Etapp två på Tjörnbron kommer att starta under 2020 och ska vara klart under 2022. Kontraktet är värt cirka 42 miljoner koronor.

Fakta uppdraget

 • Vad: Etapp två i arbetet med att byta ut Tjörnbrons 64 kablar och omfattar totalt 16 kablar.

 • Den största kabeln: Är 146 meter lång och väger 11, 5 ton. Från vägbanan ska den lyftas 73 meter upp och fästas i pylonen 110 meter över vattenytan.

 • Metod och konstruktion: Ett liknande kabelbyte har aldrig gjorts tidigare. All projektering och metodutveckling började från noll och präglas av innovation och nytänkande. Första gången det utfördes var 2015 när Svevia på uppdrag av Trafikverket för första gången provade metoden och bytte ut två kablar.

 • Utmaning: Det är tekniskt och säkerhetsmässigt avancerade arbeten som utförs samtidigt som trafiken ska rulla på Tjörnbron. Tighta tidsfönster nattetid då bron stängs av för vanlig trafik men med möjlighet att släppa förbi akuta transporter som t ex blåljus.

 • När: 2020 till 2022, merparten av arbetena på plats under 2022. För att inte den intensiva turisttrafiken ska drabbas gör projektet ett uppehåll under juni, juli och augusti

 • Entreprenör: Svevia

 • Kund: Trafikverket


Fakta Tjörnbron

 • Brokonstruktion: Snedkabelbro

 • Mått: Längd 645 meter, bredd 15,5 meter, pylonernas höjd 115 meter, brospannet i mitten: 366 meter

 • Geografi: Sträcker sig över Askeröfjorden på länsväg 160 som förbinder öarna Källön, Stenungsunds kommun och Almön i Tjörns kommun
 • Byggår: 1980

 • Historia: Ersatte Almöbron, som 1980 rasade ner i vattnet efter en påkörning av ett lastfartyg. Under några dramatiska timmar en mörk och dimmig natt saknades vägbanan på bron. Åtta personer dog innan trafiken stoppades från båda hållen.

För ytterligare information kontakta:
Anna-Karin Wärn, arbetschef Anläggning Göteborg, Svevia, tfn; 031-65 65 68
E-post: anna-karin.warn@svevia.se

Presskontakt