Artikel bild

Svevia tar över vägunderhållet i Rättvik

Från och med den första september är Svevia ny vägentreprenör för Trafikverkets driftområde Rättvik. Området omfattar drygt 100 mil väg, varav cirka 11 mil är grusväg.

– Vi ser verkligen framemot att få bli en del av Dalarna. Driftområdet är vidsträckt och präglas till stor del av landsbygd som blandas upp med de tre städerna Falun, Leksand och Rättvik, säger Robin Svensson, Svevia. Den här delen av landet utövar stor lockelse för många turister som vill uppleva Sverige. Vintertid är det framförallt skidturismen som lockar, men fjällen drar folk även sommartid liksom de fina miljöerna som finns här och som är så starkt förknippat med bilden av Sverige. Som vägentreprenör har vi en viktig roll att hålla vägarna säkra och framkomliga för att bidra till en positiv upplevelse av Dalarna, säger Robin Svensson, Svevia.

Kontraktet omfattar vägunderhåll inom driftområde Rättvik. Vintertid handlar det framför allt om att hålla vägarna säkra och framkomliga genom snöröjning och halkbekämpning. Sommartid är Svevias uppdrag att sköta det löpande underhållet av vägarna. Det omfattar att laga skador på vägen, vägräcken och vägskyltar, röja diken, säkerställa att vattnet kan passera genom vägtrummor och rörbroar samt att dygnet runt och året om ha beredskap för att rycka ut om något på vägarna snabbt behöver åtgärdas.

Vägnätet i driftområdet består till mer än hälften av klass fyra och klass fem vägar. Klassningen avgör hur snabbt en väg ska bli plogad och om den ska vara snöfri efter snöfall eller inte. För att hålla koll på väder och vinterväglag ingår det beredskap i entreprenörens uppdrag.

– Det finns alltid någon som har beredskap. Vintertid är det den personens uppgift att genom olika väderinformationstjänster hålla koll på driftområdets vintervägar och kalla ut resurser vid behov, förklara Robin Svensson.

Uppdraget som Trafikverkets nya vägentreprenör för driftområdet startar den 1 september. Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option och är värt cirka 37 miljoner kronor per år

För ytterligare information kontakta

Robin Svensson, arbetschef, division Drift, telefon, 021-16 40 06

Presskontakt