Artikel bild

Svevia får kontrakt med Täby kommun

Från och med första juli nästa år kommer Svevia att ta hand om drift och underhåll av gator, vägar och torg i Täby kommun. Kontraktet sträcker sig över fem år och kan förlängas till åtta år.

– Täby är en driven kommun som till ytan också är en av de största inom Stockholm län. Vi ser mycket fram emot att i dialog med kommunen utveckla ett långsiktigt hållbart arbetssätt för att säkerställa att Täbys innevånare kan ta sig fram på ett bekvämt och trafiksäkert sätt året om, säger Nils Balstedt, arbetschef, Svevia.

Kommunens yta omfattar cirka 72 kvadratkilometer med närhet till både Stockholm och Arlanda men också natursköna områden med sin närhet till insjöar, Stora Värtan, skog och strövområden.

– Variationen mellan stad och mer naturnära områden gör att finns behov av helt olika vägunderhållsåtgärder inom en och samma kommun. I den trafiktäta miljön får vi närkontakt med trafikanter och pendlare i Täby. Där är tempot högt och det krävs tillgång till mindre arbetsmaskiner som kan komma åt de små ytorna som finns i en stadsmiljö. I de delar av kommunen som erbjuder mer skog och strövområden ser utmaningen annorlunda ut. Här kan vi använda större maskiner samtidigt som närheten till sjöar och hav gör att det snabbt kan bildas svarthalka och att det kommer in stora nederbördsmängder från havet, säger Balstedt.

Svevias uppdrag omfattar drift- och underhållsarbeten av cirka 450 kilometer gator, gång-och cykelvägar, busshållplatser, parkeringar och torg. Vintertid betyder det snöröjning, halkbekämpning och vid behov bortforsling av snö.

– Vi kommer att finnas närvarande i Täby året om och dygnet runt för att se till att vägar, trottoarer och allmänna ytor hålls rena och prydliga. Vi tar upp sanden på våren och tar reda på löv och kvistar på hösten. I kontraktet ingår även renhållning samt tömning av skräpkorgar och att sköta om kommunens vägmärken och skyltar.

Svevia jobbar sedan tidigare tillsammans med Täbys grannkommuner Danderyd, Sollentuna och Vallentuna vad gäller drift och underhåll av gator och vägar.

Presskontakt