Artikel bild

Svevia gör industrimark till bostadsmark i Uppsala

Det gamla industriområdet Librobäck i Uppsala håller på att byta skepnad när nya bostadsområden breder ut sig och tar form. På en tomt som historiskt fungerat som lertag för tegeltillverkning och som sedan blev en soptipp utför Svevia grundläggning, schaktsanering och vattenrening.

Arbetet sker alldeles intill befintliga gator och pågående byggprojekt av nya bostäder.

– Markförhållandena i området består framförallt av tung lera. För att avgränsa schakten är Svevias grundläggningsspecialister på plats för att rama in området mot befintliga gator med spont. De hjälper oss också med att skapa stabilitet i marken för våra tunga maskiner under arbetets gång, säger Martin Asp, Svevia.

Uppdraget omfattar grundläggning, schaktsanering, vattenrening samt transport av massor.

– Den leriga jord som finns här har använts för tillverkning av tegel. Sedan har området också fugerat som en plats för avfall, en gammal soptipp helt enkelt som har täckts över med allt möjligt som stubbar, sten, grus och jord. Men exakt vad det är som slängts på tippen vet vi inte riktigt, det visar sig men allt pekar på att det i huvudsak är icke farligt avfall, säger Martin Asp.

Massorna schaktas upp och läggs på hög för provtagning innan de transporteras för efterbehandling. Områdets grundvatten pumpas upp och renas innan det kopplas på det kommunala VA-systemet.

Projektet utförs på uppdrag av Uppsala utvecklingsfastigheter AB. Det startade i mitten av augusti och beräknas vara klart vid årsskiftet. Kontraktet är värt cirka 26 miljoner kronor.

Presskontakt