Artikel bild

Svevia tar ny position – grunden i svensk infrastruktur

Svevia har stora ambitioner för de kommande åren. Bolaget ska utvecklas och öka konkurrenskraften, bidra till ett robustare samhälle och nå hållbar och lönsam tillväxt. För att nå målen har Svevia sett över varumärket och kommunikationen.

– För att förverkliga vår nya strategiska tillväxtambition vill vi att fler ska känna till Svevia och upptäcka vårt erbjudande och vår leveransförmåga inom infrastruktursektorn. I korthet innebär det att vi under 2023 ska bli tydligare i vår roll som en viktig samhällsbyggare och arbetsgivare. Vi är alltså fortfarande specialister på väg – men vi kan och gör så mycket mer. Nu stärker vi vår position genom att vara grunden i svensk infrastruktur, berättar Sofia Eriksson, marknads- och kommunikationschef. Vi bygger grunden i svensk infrastruktur i små och stora projekt, enkla och komplexa, och alltid med så lite negativ inverkan som möjligt på människor och miljö.

Under sina fjorton levnadsår har varumärket Svevia – det gula företaget med den röda loggan, tagit en välförtjänt plats bland de stora spelarna på byggmarknaden. Med ett bredare erbjudande, ett delvis förändrat utseende och mer marknadsföring ska Svevia med ett nytt kommunikationskoncept stärka sitt varumärke ytterligare. Målbilden är glasklar: ett välkänt och välrenommerat Svevia.

– Med ett starkt varumärke ökar chanserna att möta nya kundsegment, ta större marknadsandelar och attrahera fler att söka sig till Svevia och till branschen, säger Emma Wistrand Svevias varumärkeschef. Vi justerar vår positionering, skruvar på vår visuella identitet och annonserar i bredare medier. Allt för att öka kännedomen om Svevia.

Uppdragsgivare på Svevia:

Emma Wistrand, varumärkeschef

Sofia Eriksson, marknads- och kommunikationschef

Arbetsgrupp:

  • Annika Rehn Frobell, strateg
  • Anna Romson, creative director, Cogs
  • Ylva Björnström, copywriter
  • Marie Svanberg, produktionsledare, Cogs
  • Robin Cedvin, art director, Cogs
  • Isabel Englund, formgivare, Cogs

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se