Artikel bild

Svevia rekryterar miljö- och klimatchef

Sofia Svensson är ny miljö- och klimatchef på Svevia. Rekryteringen är ett led i bolagets målsättning att nå klimatneutralitet 2045 samt för fortsatt hållbar och lönsam tillväxt.

– Svevias miljöarbete handlar om att ta ansvar. För vår omvärld och för framtida generationer. Sofia Svensson har en värdefull kombination av bred kompetens, mångårig erfarenhet av miljö- och hållbarhetsfrågor samt ledarskap som jag ser som mycket värdefull. Vi verkar i en bransch som står inför stora utmaningar och möjligheter inom miljö och klimatfrågor. Sofia kommer att bli en viktig nyckelspelare i bolagets arbete med att dels leda arbetet med att minimera negativ miljöpåverkan från verksamhetens arbetsplatser och projekt, dels att erbjuda våra kunder tjänster och produkter inom cirkularitet, säger Sara Tocklin, direktör HR och affärsstöd, Svevia.

Sofia Svensson har mer än 20 års erfarenhet av arbete inom olika hållbarhetsfrågor med fokus på miljö. Hon har bland annat haft rollen som miljöchef för det rikstäckande bussbolaget Nobina och arbetat som hållbarhetskonsult och hållbarhetsstrateg på Stockholms stad.

– Jag ser fram emot att vara med i Svevias utvecklingsresa inom miljö- och klimatområdet och att tillsammans med alla kompetenta medarbetare bidra till omställningen för en mer hållbar anläggningsbransch. Det känns spännande att Svevia har spänt bågen genom att i sin strategi ha ett tydligt fokus på klimat, cirkularitet och biologisk mångfald. Hållbarhet är en affärskritisk fråga, och för anläggningsbranschen som har stor klimatpåverkan kommer förändringar att vara nödvändiga inom en rad olika områden. Inom branschen sker just nu en utveckling både inom teknik, material, energieffektivitet och arbetsmetoder men också inom bolagens olika kunderbjudande. Utmaningen är att kombinera innovation och utveckling med ett långsiktigt strukturerat arbete och att med målstyrning och uppföljning hitta de lösningar som är anpassat till just den egna verksamhetens karaktär, affärsidé och organisation, säger Sofia Svensson

Sofia Svensson tillträdde sin tjänst som miljö- och klimatchef den 20 februari.

Presskontakt