Artikel bild

Svevia bygger bro i Hagastaden, Stockholm

På uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor ska Svevia bygga förbindelsen mellan den befintliga Solnabron och det nya området Hagastaden. I oktober 2021 ska projektet vara avslutat.

– Anläggningstekniskt är det en brokonstruktion, som kommer att bli 67,3 meter lång och bäras upp av 20 bropelare. Uppdraget inkluderar även mark- och anläggningsarbeten för att ansluta befintliga vägar till den nya bron, säger Mattias Gretzer, Svevia.

I uppdraget ingår även att förbereda för den sopsugsanläggning som ska ta emot områdets sopor och avfall.

– Det gör vi genom att gjuta en betongplatta och förbereda så kallade tekniska utrymmen under bron. Vi anlägger också stödmurar och utfyllnad för en tillfällig arbetsgata, som används under tiden som området byggs och tar form.

Hela exploateringsområdet Hagastaden är 96 hektar stort och kommer, när det är klart, att omfatta 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser.

– Uppdrag för exploateringskontoret är alltid intressant och spännande eftersom det oftast är uppdrag som innebär att vi är med och bygger framtidens Stockholm, säger Mattias Gretzer. Vi kommer att utföra alla betongarbeten och det mesta av hela vårt projekt, med egna resurser både i arbetsledningen och i det operativa arbetet. Det här är ganska ovanligt i vår bransch, vilket visar vilken konkurrenskraft Svevia har.

Etableringen av Svevias arbetsplats är under uppbyggnad. Projektet ska vara klart under oktober 2021. Anbudssumman är cirka 50 miljoner kronor.

– Utmaningen i projektet är densamma för alla oss som jobbar i det här expansiva området just nu: att få logistiken och tidsplaneringen med transporter, arbetsmaskiner och tidsscheman att klaffa, samtidigt som trafik, handel, restauranger, träningslokaler och vanligt vardagsliv ska kunna fortsätta fungera för de som lever och verkar här. Det är som ett gigantiskt pussel som ska läggas, där vårt projekt är en av pusselbitarna.


För ytterligare information kontakta:

Mattias Gretzer, regionchef Anläggning Stockholm, Svevia, tfn; 070 – 674 02 42

Presskontakt