Artikel bild

Projektnedskrivning tynger resultatet, fortsatt stark orderingång och orderstock

Svevias rörelseresultat för årets andra kvartal uppgick till 74 miljoner kronor (141). Det försämrade kvartalsresultatet är en följd av en projektnedskrivning i division Anläggning och lägre resultat i dotterbolaget Arento. Den totala orderingången fortsatte att öka både för den svenska och norska marknaden och uppgick till 3,6 miljarder kronor (3,0). Orderstocken uppgick till 14,2 miljarder kronor (12,1), vilket är på en historiskt hög nivå.

– Det höga kostnadsläget på insatsvaror påverkar Svevia och har lett till att vi i kvartalet skrivit ned ett vindkraftsprojekt i division Anläggning. Samtidigt har det varit svårt att kompensera för de stigande räntekostnaderna i maskinuthyrningsföretaget Arento. Vår primära inriktning framåt kommer vara att upprätthålla lönsamheten genom att lägga fokus på kostnadsmedvetenhet och intern effektivitet, säger Joachim Hallengren, tf vd och koncernchef.

Svevias finansiella ställning är fortsatt stabil med en stark orderingång och orderstock. Framför allt är det division Drift som har bidragit till orderingången genom en framgångsrik anbudssäsong. Efter den utdragna vintern är division Industri nu till fullo i gång med sin produktion och rörelsemarginalen var god.

– Jag ser möjligheter trots en utmanande marknad med högt kostnadsläge och hårdnande konkurrens. Det finns ett underliggande behov av större infrastruktursatsningar och drift- och underhållstjänster. Det kan vi dra nytta av genom Svevias starka position på marknaden, säger Joachim Hallengren, tf vd och koncernchef.

För mer information:
Joachim Hallengren, tf vd och koncernchef, 08-404 10 00
Kristian Karlsson, CFO, 08-404 10 00

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se