Artikel bild

Svevia sköter vägarna i Norra Bohuslän

Svevia kommer från och med första september att utföra vägunderhållet på det statliga vägnätet inom driftområde Norra Bohuslän. Totalt handlar det om 1 310 kilometer väg.

Under de närmaste fyra åren är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket ska göra Norra Bohusläns vägar säkra och framkomliga. Vintertid handlar det framförallt om halkbekämpning och snöröjning. Utöver det sker ett löpande underhåll.

– Kontraktet omfattar 1310 kilometer väg, och innebär löpande underhåll, framkomlighet och akuta åtgärder. Vi har beredskap året om och dygnet runt och bevakar väglaget och nederbörd med hjälp av mätdata, modern teknik och meteorologiska tjänster. säger Mattias Svedberg, Svevia.

Områdets varierande geografi och kustnära läge gör att särskilt vinterväghållningen är utmanande.

– Vi vet av erfarenhet från området att vi vintertid ofta får hantera flera olika typen av väder och väglag samtidigt fast i olika delar av driftområdet och att det snabbt kan växla från blixthalka till snödrev. Sommartid ligger utmaningen i att hitta tid och plats för de löpande underhållsarbetena för att upprätthålla kravställd standard, samtidigt som vi trängs med intensiv turisttrafik på små smala vägar till Bohusläns attraktiva kustnära samhällen.

Trafikintensiteten i området är varierande. E6, som går från Gläborg i söder till Svinesund och gränsen mot Norge i norr, är den största pulsådern. Avstängning av E6 sker vid bland annat tunneltvätt, kantskärning, komplettering och riktning av kantstolpar. Trafiken leds då om via gamla E6.

– Det är ett bra arbetssätt. När vi kan leda om trafiken blir vår arbetsmiljö mer trygg och säker då vi slipper passerande trafik. Omledningen gör också att trafiken flyter på bättre, störningarna minskar vilket i sin tur ökar trafiksäkerheten.

Som kontrast till E6:an finns det inom området också 113 kilometer grusväg.

– Där har vi ett samarbete tillsammans med skogsnäringen och arbetar för att hålla uppe grusvägarna året om. Under tjällossningsperioden har vi tät dialog. Skogsnäringen informerar om framtida drivningar och vi inspekterar vägarna och säkerställer framkomligheten för virkestransporten. Vid behov utför vi bärighetshöjande åtgärder i form av grusning med makadam.

Kontraktet för drift och underhållet av det statliga vägnätet i Norra Bohuslän sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två optionsår och är värt cirka 55 miljoner kronor per år.

Presskontakt