Artikel bild

Svevia lägger tankbeläggning på 80 mil väg i sommar

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket lägga ut cirka 4 miljoner kvadratmeter tankbeläggning längs vägarna i Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands-, Dalarnas-, Jönköpings- och Gotlands län. Kontrakten har ett sammanlagt värde på cirka 130 miljoner kronor.

Tankbeläggning är en beläggningstyp som lämpar sig på vägar som belastas av upp till 3000 fordon per dygn, vilket motsvarar ungefär 85 procent av hela Sveriges vägnät.

– En stor fördel med tankbeläggning är att den ur ett energiperspektiv är betydligt mer effektiv än traditionell asfalt där både bindemedel och sten måste hettas upp. Det blir också mindre miljöbelastande transporter eftersom det finns betydligt fler grustäkter än asfaltverk i Sverige säger John Larsson, Svevia.

Tankbeläggning kan utföras på olika sätt men den huvudsakliga principen är att bindemedel (bitumen) och stenmaterial blandas på plats, på vägen. Den kan användas för att justera ojämnheter, för att lägga en ny slityta på vägen eller för att lägga på en helt ny beläggning på en grusväg.

Två arbetslag från Svevia, med sju personer i varje lag kommer under säsongen att resa landet runt.

– Arbetet startade under april månad och kommer att pågå fram till oktober-november lite beroende på när kylan kommer. Kontrakten omfattar cirka 4 miljoner kvadratmeter – om man räknar med att vägarna i snitt är fem meter breda så blir det ungefär 80 mil ny tankbeläggning på en säsong.

Metoden kritiseras ibland för att det ligger löst grus på vägbanan eller för att vägen vid höga temperaturer ibland kan blöda kladdigt bindemedel. En kritik som på många sätt är helt oförtjänt, enligt John Larsson.

– En vecka efter vi lagt på en ny tankbeläggningsyta kommer vi och sopar bort löst grus. Så med en veckas tålamod får trafikanterna en ny hållbar yta som lagts på snabbare, billigare och mer miljöanpassat än vanlig asfalt. Att vägbanan blöder händer väldigt sällan med tanke på hur otroligt många mil som läggs i Sverige varje år. Trafikanter som följer de hastighetsanpassningar som vi gör i samband med utläggningen kommer inte att uppleva några problem. Ett extra stort tack till de som visar uppmärksamhet och hänsyn när de passerar oss som arbetar på vägen, avslutar John Larsson.

För mer information:

John Larsson, arbetschef, Svevia, telefon; 073 – 534 82 82

john.larsson@svevia.se

Presskontakt