Artikel bild

Svevia bygger om E45 genom Dorotea

E45:an genom Dorotea samhälle ska byggas om för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Projektet som precis har startat beräknas vara klart om ungefär ett år, och utförs av Svevia på uppdrag av Trafikverket.

Projektet sträcker sig från Snickerigatan i öst till kyrkogården i väst.

– Det är en total uppdatering som ska göras. Vägsträckan ska förstärkas och få en ny överbyggnad. Det betyder att vi byter ut den översta delen av vägkonstruktionen med nytt material. Utformningen som den ser ut idag är ganska daterad. När vi är klar kommer den att uppfattas som mer modern, anpassad för att skapa säkerhet åt oskyddade trafikanter med nya trottoarer, avsmalningar av vägen vid passager, en ny gång- och cykelväg som går parallellt med vägen och ny belysning, säger Lars-Åke Mårtensson, Svevia.

I uppdraget ingår även utbyte av vägtrummor och anläggning av en uttertrumma.

– Det är så en vägombyggnad planeras idag. Konstruktionen ska fungera för trafiken, för människor som går och cyklar men även för djur och natur. Uttertrumman läggs under E45 vid Bergvattensjöns utlopp. Syftet är att värna den biologiska mångfalden och möjliggöra för uttrar och andra vattenlevande djur att kunna passera genom vägkroppen, säger Lars-Åke Mårtensson.

Samtidigt som E45 genom Dorotea rustas upp kommer Svevia även att bygga om och delvis bygga ut de befintliga dagvattenledningarna. Grävarbetena och ombyggnationerna kommer under arbetet att påverka framkomligheten på E45.

– Det hör till när vi bygger genom tätorter. Lokalt finns det stor förståelse för att vi först måste stöka till för att kunna bygga om och göra trafikmiljön bättre. Min förhoppning är att även pendlare och transporter som passerar Dorotea visar respekt och hänsyn genom att sänka farten och hålla avstånd till våra medarbetare och arbetsfordon som vistas på och vid vägen, avslutar Lars-Åke Mårtensson.

Kontraktet är värt cirka 45 miljoner kronor. Projektet beräknas vara klart under hösten 2023.

För ytterligare information:
Lars-Åke Mårtensson, platschef, Svevia, telefon; 070 – 334 37 57

Presskontakt