Artikel bild

Svevia fortsätter sköta vägunderhållet i Umeå

Under de närmsta fyra åren är det Svevia som fortsätter som vägentreprenör på Trafikverkets driftområden Umeå norra och Umeå södra. Totalt rör det sig om 1754 kilometer väg.

Vintertid handlar uppdraget framförallt om snöröjning och halkbekämpning. Sommartid utför Svevia löpande vägunderhåll, som till exempel att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan.

– Vi har alltid beredskap, bevakar väder och väglag för att kunna planera och sätta in resurser, året om och dygnet runt, som till exempel under de översvämningar vi hade i höstas, och det extrema snöovädret i januari. Men även sommartid har vi beredskap och åker ofta ut för att säkra framkomlighet och säkerhet på vägarna. Det kan till exempel vara nerkörda skyltar, saker som trillat av ett släp, ett nedblåst träd eller att hjälpa räddningstjänsten med att stänga av eller städa upp efter en olycka, berättar Vanja Fältén, Svevia.

Från och med i år har Trafikverket valt att dela upp driftområde Umeå i två delar. Umeå norra och Umeå södra. Umeå norra sträcker sig från Marssjön söder om Lövånger fram till centrala Umeås norra delar. Där tar Umeå södra vid som sedan sträcker sig ungefär ner till Husum.

– Svevia har skött om Umeås vägar under de fyra år då det var ett driftområde, och även före det då det precis som nu var uppdelat i två. Alla år i Umeå har gett oss stor kompetens på vägnätet här och vi har en stark och väl rustad organisation.

Av de 1754 kilometer väg som ingår i kontrakten består 334 kilometer av grusväg.

– Självklart finns en hög beredskap för de två europavägarna som går rakt genom Umeå, E4 och E12. Men även de mindre trafikerade delarna av vägnätet måste fungera för att alla människor som bor och jobbar i byarna runt Umeå ska kunna ta sig till fram.

Båda kontrakten startar den 1 september, sträcker sig över fyra år och är tillsammans värda cirka 68 miljoner kronor per år.

För ytterligare information kontakta:
Vanja Fältén, tf arbetschef, Drift Umeå, Svevia, tfn; 090 – 17 26 06

Presskontakt