Artikel bild

Svevia ger vägar i Norr- och Västerbotten ny vägyta

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att lägga över en miljon kvadratmeter tankbeläggning på vägarna inom Norr- och Västerbotten. I kontraktet ingår även att måla cirka 195 000 meter vägmarkering.

Tankbeläggning är en typ av beläggning som lämpar sig på vägar som belastas av upp till 3 000 fordon per dygn, vilket motsvarar ungefär 85 procent av hela Sveriges vägnät. I Norr-och Västerbotten handlar om ett flertal sträckor på bland annat E45 och E12 men även på flera andra sträckor runt om länen.

– En hel vägyta utan sprickor och håligheter ökar trafiksäkerheten. I Sverige finns det gott om vägar som inte är högtrafikerade och som skulle kunna beläggas med tankbeläggning. Metoden är både ett energi- och kostnadseffektivt alternativ, säger John Larsson, Svevia, och fortsätter:

– Med tankbeläggning behöver vi inte använda något asfaltverk. Vi blandar stenen och bindemedlet direkt på vägen utan upphettning och behöver därför inte heller belasta miljön med långa transporter till och från asfaltverket. När den nya ytan är på plats kommer kollegorna som lägger på nya väglinjer, något som också är väldigt viktigt för trafiksäkerheten.

Kontrakten för Norr-och Västerbotten som omfattar både tankbeläggning och vägmarkering är tillsammans värda cirka 36 miljoner kronor.

Presskontakt