Artikel bild

Svevia höjer säkerheten på dammar i Perstorp

På uppdrag av Perstorps Fastighet AB utför Svevia säkerhetshöjande åtgärder av Håkanstorps mölledamm och Storedamm etapp 2. Projekten beräknas pågå till hösten 2024.

Dammarna ligger i ett skogsområde i Perstorp och är vattenmagasin som ingår i Perstorps Fastighets förvaltning.

– Projektet handlar om ett planerat underhållsarbete för att säkerställa säkerheten på dammarna. För att inte vattnet ska erodera ur dammarna anlägger vi nya erosionsskydd. Vi förstärker alltså dammens konstruktion genom att klä den med stenmaterial i olika fraktioner och anlägga stödbankar, säger Fredrik Schéle, Svevia.

Uppdraget omfattar också anläggning av ett dike för läckageuppsamling och ett så kallat Thomsonöverfall.

– Det är en konstruktion eller metod för att kunna mäta och säkerställa dammens naturliga läckage. Innan arbetet påbörjades röjde vi undan växtlighet som börjat tränga sig på. När vi lämnar projektet ska vi återställa de skogsvägar som vi använt för våra transporter. Arbetet utförs inom ett fågelskyddsområde, så för att värna den biologiska mångfalden avbryter vi arbetet helt under den mest känsliga häckningsperioden.

De två projekten är tillsammans värda cirka 14 miljoner kronor. Svevia har på uppdrag av Perstorps Fastighet AB även utfört damsäkerhetshöjande åtgärder för Storedamm etapp 1, Storarydsdammen och Österdamm.

För ytterligare information:
Fredrik Schéle, arbetschef, Svevia, telefon; 040 – 28 49 94

Presskontakt