Artikel bild

Svevia förbättrar lågtrafikerade vägar runt Göteborg

På uppdrag av Trafikverket ska Svevia åtgärda vägytan på flera sträckor inom distrikt Göteborg. Förbättringarna sker på vägar med lägre trafikbelastning som ska få hel och delvis ny ytbeläggning.

– Även om Göteborg är en av Sveriges mest trafikintensiva område så omges staden även av ett vägnät där pendlingstrafiken är glesare och trafikbelastningen lägre, säger John Larsson, Svevia.

Metoden som kommer att användas heter tankbeläggning och går ut på att sten och bindemedel blandas direkt ute på vägen. Den kan användas för att justera ojämnheter, för att lägga en ny slityta på vägen eller för att lägga på en helt ny beläggning på en grusväg.

– Det är en metod som är energieffektiv och som bidrar till mindre miljöbelastande transporter. Den är också ett kostnadseffektiv alternativ i en tid då Sveriges vägnät är i stort behov av underhållsåtgärder som ger en långsiktigt hållbar infrastruktur.

Kontraktet i Göteborg omfattar totalt 200 000 kvadratmeter och är värt cirka sex miljoner kronor. Svevia kommer även att utföra liknade förbättringsåtgärder i Norrbotten, Västerbotten, Värmland, Jönköping och Kalmar.

Presskontakt