Artikel bild

Jeanette Reuterskiöld ny ledamot i Svevias styrelse

Vid Svevias årsstämma den 22 april valdes Jeanette Reuterskiöld till ny ledamot i Svevias styrelse.

Jeanette Reuterskiöld har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom bygg- och fastighetsbranschen och har under hela sitt yrkesliv arbetat som ledare, chef eller vd.

– Som styrelseordförande i Sweden Green Building Council ligger hållbarhetsfrågorna naturligt och i främsta rummet för mig. Jag hoppas kunna bidra till att Svevia tar en större roll i utvecklingen av anläggningsprojekten när det exempelvis gäller de sociala aspekterna liksom miljöcertifieringar. Områden med stor utvecklingspotential för anläggningsbranschen, säger Jeanette Reuterskiöld.

I och med årsstämman avgick Charlotte Bergman som ledamot ur Svevias styrelse.

Svevias styrelse:
Mats O. Paulsson, ordförande
Lars Erik Fredriksson, ledamot
Göran Landgren, ledamot
Anna-Stina Nordmark Nilsson, ledamot
Carina Olson, ledamot
Andreas Regnell, ledamot
Jeanette Reuterskiöld, ledamot
Oscar Burlin, ledamot, arbetstagarrepresentant, Saco
Thomas Skoog, ledamot, arbetstagarrepresentant, Seko
Håkan Dermark, suppleant, arbetstagarrepresentant, Seko

 

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Sandström, kommunikationschef, 08-404 10 00

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se