Artikel bild

Svevia bygger gång- och cykelväg till Northvolt

Parallellt med Torsgatan i Skellefteå håller en 2,7 kilometer lång gång- och cykelväg till Northvolt på att anläggas. Arbetet har pågått under sommaren och kommer att fortsätta under hösten. Stora delar beräknas vara klar i december.

– Gång- och cykelvägen är en del av de nya trafiklösningarna som har byggts i anslutning till Northvoltområdet. Med den blir det möjligt för Skellefteåbor som jobbar på fabriken att på ett tryggt sätt kunna gå eller cykla till jobbet, säger Daniel Lambertsson på Svevia, som är den entreprenör som anlägger den nya vägen.

Uppdraget omfattar schakt och anläggningsarbete samt asfaltering.

– Sträckningen är planerad så att den delvis kommer att följa Torsgatan och delvis vara fristående. Arbetet har flutit på bra under sommaren. I december kommer gång- och cykelbanan i stort sett att vara klar och då har vi även hunnit sätta upp belysning på sträckan, säger Daniel Lambertsson.

Projektet utförs på uppdrag av Skellefteå kommun. Kontraktet är värt cirka 12,5 miljoner kronor.

För ytterligare information:

Daniel Lambertsson, entreprenadchef, Svevia, telefon; 010 – 458 15 28

Presskontakt