Artikel bild

Svevia Norge AS ökar sina marknadsandelar ytterligare

Svevia stärker sin position och utökar sina marknadsandelar som vägentreprenör i Norge med två nya driftkontrakt. På uppdrag av Nordland fylkeskommune går Svevia in som ny vägentreprenör för Mo i Rana driftområde och får samtidigt fortsätta ansvara för kontraktet inom Ofoten driftområde.

Från och med första september i år är det Svevia Norge AS som sköter drift- och underhåll av vägarna inom Mo i Rana driftområde. Uppdraget omfattar alla fylkesvägar i kommuner: Rana, Hemnes, Nesna, Træna, Lurøy, delar av Rødøy och inkluderar flera öar. Vägnätet omfattar totalt 487 kilometer väg, varav 16 kilometer är gång- och cykelväg.

Svevia Norge AS har också åter tilldelats kontraktet för driftområde Ofoten där bolaget varit vägentreprenörer sedan 2018. Uppdraget omfattar riksvägarna E6 och E10 från Skarberget till Setermoen och från Riksgränsen till Tjeldsundbron vid Harstad. Vägnätet omfattar totalt 314 kilometer väg, varav 23 kilometer är gång- och cykelväg.

– Med kontraktet i Mo i Rana tar vi ytterligare marknadsandelar i Nordland, där vi sedan tidigare även sköter underhållet av driftområdena Mosjøen, E6 Helgeland nord og sør, samt Ofoten. Tillväxten betyder att vi kommer att behöva anställa fler medarbetare och skriva avtal med nya samarbetspartner, säger Lars Reitan, vd Svevia Norge AS.

Som vägentreprenör innebär uppdragen att året om och dygnet runt sköta vägunderhållet. Vintertid betyder det framför allt snöröjning och halkbekämpning. Under sommarsäsongen utförs löpande vägunderhåll som att laga mindre vägskador, sköta om skyltar, vägräcken, diken och att säkra så att vatten passerar obehindrat genom vägtrummor.

Kontrakten är tillsammans värda 175 miljoner norska kronor per år. Båda kontrakten startar den 1 september 2023 och sträcker sig över fem år med möjlighet till totalt tre optionsår.

Svevia Norge AS är ett dotterbolag till Svevia AB och bildades 2011. Bolaget har kontrakt som vägentreprenörer på 12 driftsområder i Norge och en omsättning på cirka 750 miljoner kronor per år. Huvudkontoret ligger i Mosjøen.

Presskontakt