Artikel bild

Sportlovstrafiken 2021 – Fyra av tio svenskar blir stressade av plogbilen

Fyra av tio svenskar, 38 procent, har känt sig stressade i trafiken när de hamnat bakom ett fordon som snöröjer eller halkbekämpar, exempelvis plogbilar eller saltbilar. Det visar en ny Sifoundersökning på uppdrag av Svevia inför sportlovstrafiken. Många vittnar också om vårdslös körning kring vinterväghållningsfordon.

– Det är mänskligt att bli stressad om man får sakta in bakom en bil som röjer snö eller bekämpar halka. Men vi är där för att göra vägen framkomlig och säker. Den som gör en farlig omkörning riskerar livet på sig själv, på andra trafikanter och på våra förare, säger Olle Öberg, chef för division Drift på Svevia.

Kyla och snötäcke i nästan hela landet har gjort början av 2021 till en intensiv period för snöröjare och halkbekämpare i Sverige. I Sifoundersökningen med 3 300 svarande på uppdrag av vägentreprenören Svevia svarar fyra av tio svenskar, 38 procent, att de känt sig stressade när de hamnat bakom ett fordon som röjer snö eller halkbekämpar.

Yngre förare känner av sådan stress i större utsträckning: I gruppen 18–29 år svarar nästan hälften, 48 procent, att de känt sig stressade i ett sådant trafikläge, jämfört med 32 procent i åldern 50–64 år.

I samma Sifoundersökning svarar sju av tio svenskar, 70 procent, att de upplevt att andra trafikanter har kört hänsynslöst när de passerat eller mött fordon som plogar, saltar eller sandar vägen.

– Den vårdslösa attityd som många vittnar om innebär en direkt fara för alla som arbetar med att hålla vintervägarna i bra skick. Sakta alltid ned när du passerar eller möter ett fordon som plogar eller halkbekämpar, säger Olle Öberg.

Trots pandemin kör hundratusentals svenskar till och från fjällen och ut på landet under sportlovsveckorna, som sträcker sig från vecka sju till vecka tio. Varje år ökar olyckorna i takt med den ökande trafiken. De vanligaste tillbuden med vinterväghållningsfordon inblandade sker vid möten eller när bilister kör på halkbekämpande eller snöröjande fordon bakifrån, enligt tidigare studier.

– Kör försiktigt i sportlovstrafiken. Håll avstånd på vägen och ta hellre lite extra tid på dig än att stressa. Vi gör allt vi kan för säkerheten på vintervägarna och vi vill be dig göra det du kan, säger Olle Öberg.

Samtliga tillfrågade i undersökningen har körkort.


För mer information, kontakta:

Olle Öberg, divisionschef Drift, Svevia, 070-647 65 58, olle.oberg@svevia.se
Nina Munter, presskontakt, 08-404 10 74, nina.munter@svevia.se

 

Tips: Så kör du vid vinterväghållningsfordon

  1. Sänk farten
    Plogbilar, saltbilar och andra arbetsfordon är förarens arbetsplats. Många olyckor inträffar när de blir påkörda bakifrån. Genom att sänka hastigheten bidrar du till en ökad trygghet, för föraren, för dig själv och för andra trafikanter.
  2. Sök ögonkontakt
    Om du har möjlighet, sök ögonkontakt med föraren innan du passerar. Det minskar risken för missförstånd mellan trafikanter.
  3. Håll avstånd
    Ligg inte precis bakom vinterväghållningsfordon. Ha alltid tålamod, även om det kan upplevas stressande att ligga bakom en plogbil i lägre hastighet än du hade tänkt dig. Plogbilsföraren arbetar för att du och andra ska komma fram och släpper förbi trafiken så snart det finns möjlighet.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Svevia under perioden 26 januari–8 februari 2021. Totalt tillfrågades 3 303 körkortsinnehavare över hela landet.

Frågorna som ställdes var följande:

Har du upplevt att andra trafikanter har kört hänsynslöst när de passerat eller mött fordon som plogar, saltar eller sandar vägen?

Ja, ofta: 18 procent
Ja, någon gång: 52 procent
Nej: 23 procent
Tveksam, vet ej: 6 procent

Har du själv upplevt stress när du kört bakom ett fordon som plogar, saltar eller sandar vägen?

Ja, ofta: 4 procent
Ja, någon gång: 34 procent
Nej, sällan: 43 procent
Nej, aldrig: 19 procent
Tveksam, vet ej: 1 procent

Presskontakt