Artikel bild

Gustav Petersson ny arbetschef på Svevia

Gustav Petersson tillträder som ny chef för arbetschefsområde Utläggning sydöst, inom division Industri. Arbetschefsområdet sträcker sig över sydöstra Småland, Östergötland och del av Blekinge.

Utläggningsverksamheten inom division Industri omfattar affären för utläggning av asfalt. Ett av arbetschefsområdets större uppdrag just nu handlar om att tillsammans med division Anläggning färdigställa projektet E4 Ljungby-Toftanäs på uppdrag av Trafikverket. Arbetschefsområdet utför också uppdrag för kommuner, vägföreningar, fastighetsbolag och andra privata kunder.

– Gustav Petersson har en sådan gedigen och bred erfarenhet inom entreprenadbranschen, men framför allt inom asfaltbranschen. Han har ett helhetsperspektiv som är en värdefull egenskap hos en chef och ett sätt att bemöta människor som skapar trivsel och arbetsro. Det i kombination med Gustavs stora intresse för ekonomi och lönsamhet gör att jag verkligen ser framemot att fortsätta samarbeta med Gustav i hans nya roll som arbetschef, säger Bo Eriksson, avdelningschef, Utläggning, division Industri.

Gustav Petersson har en lång och bred erfarenhet från branschen. Under de senaste tio åren har Gustav arbetat inom arbetschefsområdet som entreprenadingenjör med att utveckla verksamheten och att framgångsrikt räkna hem de kontrakt som gett Svevia sin starka position på marknaden.

– Vi befinner oss i en geografi med en expansiv och intressant marknad där Svevia har ett brett erbjudande inom divisionens värdekedja från ballast, tillverkning, utläggning och vägmarkering. Eftersom jag har arbetat så länge i arbetschefsområdet känner jag väl till förutsättningarna och ser goda möjligheter att utveckla vårt erbjudande, bredda vår kundbas och öka marknadsandelarna. Årets säsong som fortfarande pågår har varit lyckosam. När den är avslutad ser jag fram emot att tillsammans med mina kollegor och medarbetare fortsätta utveckla arbetschefsområdet säger Gustav Petersson.

Gustav Petersson tillträdde sin tjänst den 1 september 2022.

Svevia division Industri erbjuder hela kedjan från sten till färdig väg. Divisionen driver affären genom egna bergtäkter över hela landet, egen produktion av stenmaterial, bitumenemulsion, asfalt och termoplast. Erbjudandet omfattar även fräsning, utläggning, linjemålning samt materialanalyser och utveckling vid ackrediterade laboratorier.

För ytterligare information:
Bo Eriksson, avdelningschef Utläggning, division Industri, Svevia.


Presskontakt