Artikel bild

Svevia vill återställa renbetesmark i täkter

Svevia testar att återföra renlav i gamla täkter. Syftet är att återställa renbete som gått förlorad när täkterna etablerades. Arbetet är långsiktigt då det tar många år för renlav att etablera sig.

─ Många av våra täkter finns inom Sápmi, området som omfattar samernas bosättningsområden. När täkterna ligger inom renbetesmark påverkas möjligheten till bete. Hur vi än gör så försvinner delar av betet vid en täkt, i alla fall temporärt, säger Josefin Lundström, råvaruansvarig, Svevia.

Två försök har hittills genomförts i Västerbotten och i Västernorrland, vid täkter som inte längre används. En bergtäkt söder om Boliden och en naturgrustäkt i Örnsköldsviks kommun.

─ Målet är att återföra en liter lav per kvadratmeter och vi försöker täcka cirka en hektar per täkt.

Lavar förökar sig genom att fragment bryts loss och sprids med vind, vatten och djur. Studier från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar att det tar åtta år från spridningstillfället till att ytan blir betningsbar igen.

─ I de här försöken testar vi att sprida laven på olika typer av marksubstrat och med olika metoder. Vi vill hitta det bästa receptet för att kunna ta det vidare till fler täkter, förklarar Josefin.

Hon berättar att historiskt var det vanligt att bara skog planterades i samband med att en täkt avslutades. Nu är det mer fokus på naturåterställande och biologisk mångfald. Enligt henne kan täkter också tillföra värden.

─ Visst blir det en störning i miljöerna där vi jobbar, men i vissa fall leder det till att nya arter kan etablera sig på platsen, även under tiden täkten är i drift. Rovfåglar och backsvalor exempelvis, har hittat fina häckplatser i våra täkter och har ökat i antal.

Fakta om täkter

  • En täkt är ett område där det får brytas – sprängas loss eller grävas ur – berg, morän eller grusmaterial.
  • Exempel på användningsområden är fyllnadsmassor vid vägbyggen, järnvägsprojekt, markarbeten och för husgrunder eller som gårdsgrus.
  • Materialet används också för tillverkning av betong och asfalt.
  • Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år.

För mer information:
Josefin Lundström, råvaruansvarig, Svevia, telefon: 090 - 17 26 26

Presskontakt