Artikel bild

Henrik Salonen är ny säkerhetschef på Svevia

Svevia har rekryterat Henrik Salonen som ny säkerhetschef. Rollen är ett koncernövergripande uppdrag som omfattar regelverk, rutiner och policyer inom flera delar av säkerhetsområdet. Särskilt fokus i Henriks uppdrag handlar om Svevias arbete med säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA).

– Våra uppdrag inom vägar och infrastruktur ger oss en strategisk och viktig samhällsbärande roll som på många sätt berörs av säkerhetsläget i vår omvärld. Det känns därför väldigt bra att Henrik Salonen är på plats. Han har en bred erfarenhet av säkerhetsområdet och har redan börjat analysera hur vi arbetar idag med organisation, processer och rutiner. Dessa behöver alltid hållas aktuella och är ett ständigt pågående arbete med revisioner, översyn och utveckling. Henrik kommer också vara ett viktigt bollplank till verksamheten i säkerhetsfrågor. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med honom utveckla Svevias säkerhetsarbete, säger Sara Tocklin, direktör HR och affärsstöd, Svevia.

Henrik Salonen tillträdde den 21 augusti som säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef. Han kommer senast från Klarna där han var Head of Physical Security. Henrik har en bred erfarenhet av säkerhetsområdet och han besitter kompetens inom allt från personskydd och personsäkerhet till fysisk säkerhet och SUA.

– Initialt arbetar jag med att sätta mig in i bolagets verksamhet och rutiner i stort men förstås med särskilt fokus på alla delar av säkerhetsområdet. Utmaningarna i bygg- och anläggningsbranschen är flera vilket känns mycket stimulerande. Min drivkraft är att optimera och skapa förutsättningar som möter linjeorganisationens behov och utmaningar i deras arbete i projektering, mot kunder med höga säkerhetskrav men också i det operativa arbetet med vägar och infrastruktur, säger Henrik Salonen.

För ytterligare information:
Sara Tocklin, direktör HR och affärsstöd, Svevia, telefon: 08 – 404 10 00

Presskontakt