Artikel bild

Svevia sköter vägunderhållet i Lycksele

På uppdrag av Trafikverket fortsätter Svevia som vägentreprenör på det allmänna vägnätet inom Lycksele driftområde. Totalt handlar det om 984 kilometer väg, varav 439 kilometer är grusväg.

– Området karaktäriseras av klassiskt norrländskt inland, där den största trafikbelastningen finns längs E12 och inne i Lycksele tätort. Det övriga vägnätet befinner sig i en klimatmässigt ganska stabil geografi vilket underlättar planeringen för det löpande vintervägunderhållet. Utmaningar med drevsnö finns på ett par sträckor som vi väl känner till. Det handlar om E12 mellan Betsele och Lycksele, ett par sträckor längs väg 365 samt väg 360 mellan Norrbäck – Björkberg och väg 964 vid Medelåsvägen, säger Vanja Fältén, Svevia.

Svevias uppdrag omfattar vägunderhåll året om och dygnet runt. Vintertid koncentreras resurserna på snöröjning och halkbekämpning. Under barmarksäsongen utförs löpande underhållsarbete som till exempel att laga vägskador, sopa, röja växtlighet från diken och vägbankar och säkerställa att vägräcken och annan utrustning som finns inom vägområdet fungerar. I området har en omfattande inventering och tillståndsbedömning av vägtrummor genomförts som bland annat visar på behov av spolning och reparation av ett antal vägtrummor.

– Vägtrummor är en sådan där del av vägen som man som vanlig trafikant kanske inte reflekterar så mycket över. För Trafikverket som ansvarar för vägnätet och för oss som sköter vägunderhållet är de högintressanta och en viktig parameter för ett långsiktigt hållbart vägunderhåll. En vägtrumma som är skadad, som blir igentäppt av grenar och växtlighet eller som är alltför underdimensionerad kan vid höga vattenflöden ställa till med stora och allvarliga skador på vägkonstruktionen, säger Vanja Fältén.

Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två år och är värt cirka 48 miljoner kronor per år

Presskontakt