Artikel bild

Svevia lägger grunden för nytt bostadsområde

Svevia utför grundläggningsarbeten inför det nya bostadsområdet vid Slagsta strand i Botkyrka kommun. Uppdraget som startade i februari beräknas vara slutfört till sommaren när arbete med att utveckla det nya bostadsområdet tar vid.

Det är i området vid Slagsta marina som Botkyrka kommun ska bygga ett nytt bostadsområde.

– Det här är ett klassiskt grundläggningsuppdrag för husbyggnad. Markytan är bearbetad och sanerad. Nu är det vårt jobb att sponta och påla för de första två kvarteren, där det ska byggas hus som har källarvåningar med garage, säger Mikael Bergström, entreprenadchef, Svevia.

Pålningsarbetet utförs med slagna betongpålar samt borrade stålpålar för att skapa stabilitet och skapar tillsammans med spontningsarbetet den grund som entreprenören för husbyggnad behöver för att bygga hus och bostäder.

I Slagsta strand planeras över 600 bostäder och kommunal service som förskola, vårdboende och en stadsdelspark.

– Vårt uppdrag är ofta att utföra det arbete som sedan inte syns, men det allt vilar på, som här, en stabil grund för ett bostadsområde.

Svevias grundläggningsarbete utförs på uppdrag av byggkoncernen Consto AB. Kontraktet är värt cirka 10 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Bergström, entreprenadchef, division Anläggning, telefon: 08-764 23 21


Presskontakt