Artikel bild

Svevia bygger om Östra infarten i Nyköping

Östra infarten är en av Nyköpings viktigaste infartsleder. Sedan i maj finns Svevia på plats för att göra verklighet av en efterlängtad ny trafiklösning som ska öka tillgängligheten och förbättra trafiksäkerheten.

– Det här är en sådan passage som med tiden, i takt med att trafikmängden ökat behöver byggas om. Det vi gör är att på uppdrag av Nyköping kommun bygga om en befintlig trafikplats som ska slussa trafiken från E4 till ett stort handelsområde här i Nyköping. Vårt projekt är en del av en helt ny trafiklösning öster om Nyköping och kommer så småningom att anslutas till E4:an som i ett annat separat projekt också ska byggas om, säger Björn Regard, entreprenadchef på Svevia.

Svevias uppdrag omfattar anläggning av ny cirkulationsplats, breddning av vägar, nya gång- och cykelvägar, ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, ny belysning och en stor mängd ledningsarbeten.

– Innan vi kan börja anlägga nya vägar behöver vi först göra klart den infrastruktur som finns under vägarna i form av ledningar. Det handlar om vatten och avlopp, fiberkabel, fjärrvärme samt en högspänningsledning som försörjer hela handelsområdet med el, berättar Björn Regard.

Allt schaktningsarbete och ledningsarbete sker parallellt med att lokaltrafik, pendlare och besökare till handelsområdet samtidigt måste kunna passera.

– Det är vår största utmaning. Trafikmiljön är intensiv och arbetsområdet är begränsat vilket gör det utmanande att schakta för att anlägga de nya ledningarna samtidigt som de gamla behöver vara i drift eftersom de försörjer hela handelsområdet. Logistiken är avgörande och vi för hela tiden en tät dialog med kommunen för att få allt att flyta på så smidigt som möjligt, säger Björn.

Så småningom när den nya trafiklösningen på E4 också är klar tillkommer avslutande arbete med att ansluta trafikplatsen med på- och avfarter till E4:an.

Projektet beräknas vara helt avslutat i slutet av 2025. Kontraktet är värt cirka 40 miljoner kronor.

För ytterligare information:
Björn Regard, entreprenadchef, division Anläggning, Linköping, Svevia, telefon: 013 – 24 46 10

Presskontakt