Artikel bild

Svevia bygger för vindkraft i Motala

Svevia har fått uppdraget att utföra alla förberedande anläggningsarbeten vid den nya vindkraftparken i Tjällmo, Motala kommun. Det inledande arbetet med att bygga anslutande vägar har redan påbörjats. Den färdiga parken kommer att bestå av elva vindkraftverk.

– Det är rejäla vägar som behöver byggas för att klara de tunga transporterna av material och de 107 meter höga vindkraftverken. Totalt handlar det om ungefär tio kilometer väg, varav sex kilometer är befintlig väg som breddas och förstärks. Utöver det kommer vi att bryta ny mark genom skogsterräng för att bygga ungefär fyra kilometer ny väg, säger Johan Andersson, Svevia.

Vindparken ligger på en höjd strax norr om Tjällmo där vindförhållandena har visat sig goda för att kunna utvinna hållbar energi genom vindkraft. De elva fundamenten består av både bergsförankrade fundament och så kallade gravitationsfundament.

– Ett bergförankrat fundament förankras genom att vi borrar ner i berget och monterar ett stag som sedan gjuts fast och på så sätt håller fundamentet på plats. Ett gravitationsfundament är en annan typ av konstruktion som bygger på att det är så stort och tungt att det inte behöver någon förankring för att hålla upp ett vindkraftverk.

Uppdraget omfattar även anläggning av elva kranplaner till lyftkranen som ska lyfta varje vindkraftverk på plats.

– För en den oinvigde kan en kranplan se ut som vilken plan yta som helst, men den kräver noggrant utfört anläggningsarbete. Lyftkranen är beroende av stor bärighet på en yta som måste vara helt plan.

Vindkraftparker är på många sätt högteknologiska anläggningar som också kräver el. I Svevias uppdrag ingår även all dragning av den el och de kablar som behövs till vindkraftparken.

– Vi kommer också att ombesörja att transportvägen från Oskarshamn och till Tjällmo breddas och förbereds i kurvor och korsningar för att de långa transporterna med vindkraftverk ska kunna transporteras obehindrat.

Det förberedande arbetet planeras vara helt klart till våren 2022 när vindkraftverken kommer att resas.

Kontraktet är värt cirka 110 miljoner kronor.


För ytterligare information kontakta:
Johan Andersson, arbetschef, Anläggning Linköping, Svevia, tfn; 013 – 24 46 06

Presskontakt