Artikel bild

Ronny Nilsson ny arbetschef på Svevia

Ronny Nilsson tillträder som ny chef för arbetschefsområde Malmö inom division Anläggning på Svevia. Ronny kommer närmast från en tjänst som avdelningschef på Hässleholm kommun och tillträder sin tjänst i mars 2023.

Arbetschefsområdet omfattar Skåne samt Blekinge, och arbetar med alla typer av anläggningsprojekt inom markentreprenader och infrastruktur. Färdigställandet av projektet E4 Ljungby-Toftanäs är ett av flera pågående uppdrag.

– Jag är väldigt glad att Ronny är med på Svevias tillväxtresa framöver! Han kommer att bidra med massor av värdefulla erfarenhet från sina många år inom anläggningsbranschen, men också – och kanske framför allt, med sin härliga energi och sin framåtanda. Jag är övertygad om att Ronny tillsammans med den redan starka organisationen i Malmö kommer att åstadkomma storverk, säger Greta Jodal, regionchef syd, på division Anläggning.

Ronny Nilsson har en lång och bred erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen både som chef och ledare. Han kommer närmast från en tjänst som avdelningschef för Gata Park på Hässleholms kommun, men har också en bakgrund som arbetschef på Serneke, projektchef på NCC och ett flertal roller inom Svevia och på Vägverket Produktion.

– Svevia har en tydlig position på marknaden som det bolag som koncentrerar sin kärnverksamhet på just vägar och infrastruktur. Specialiseringen ger Svevia en bredd och ett djup i sin kompetens på området som är unik. Med hela värdekedjan knuten till vägar och infrastruktur ser jag goda möjligheter för Svevia att växa ytterligare på marknaden i södra Sverige. Jag har alltid brunnit för anläggningsaffären inom infrastruktur vilket gör att jag verkligen ser fram emot att få ansluta mig till Svevias mycket kompetenta arbetschefsområde här i Skåne och Blekinge, säger Ronny Nilsson.

Ronny Nilsson tillträder sin tjänst den 1 mars 2023.

Svevia division Anläggning bygger nya vägar och bygger om befintliga. Även grundläggning, markarbeten, vindkraft och miljörelaterade uppdrag inom marksanering tillhör kärnverksamheten. Divisionen driver hela eller delar av infrastrukturprojekt från projektering och planering till utförande.

För ytterligare information:
Greta Jodal. Regionchef Syd, division Anläggning, Svevia, 08 – 404 10 00


Presskontakt