Artikel bild

Svevia tryggar broarna i Östergötland

Under de närmaste tre åren kommer Svevia att sköta underhåll och utföra reparationer på de 749 broarna som finns längs Östergötlands statliga vägnät. Kontraktet med Trafikverket är värt cirka 28 miljoner kronor.

– Utmaningarna med brounderhåll är i huvudsak två. Trafiken och vatten. För att få plats med våra arbetsmaskiner och skapa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare behöver vi ta en del av vägen i anspråk vilket i princip alltid betyder att framkomligheten påverkas tillfälligt. Att arbeta i och vid vattendrag är en annan typ av utmaning. Vattnet måste dämmas och pumpas förbi vårt arbetsområdet. Det är också viktigt att anpassa arbetet så att störningar för vattenlevande djur och organismer minimeras, säger Mathias Kronberg, Svevia.

Kontraktet omfattar underhåll av samtliga broar samt 16 stycken planerade reparationer. Längs E4 behöver bron vid Stenkullen repareras. Där ska Svevia byta ut kantbalkar och räcken. Även tätskiktet som ligger under asfalten och skyddar betongen från fukt behöver bytas ut. I övrigt handlar de flesta reparationerna om rörbroar på det mindre vägnätet som ska besprutas med ny betong och i vissa fall får en ny botten. Åtgärderna förlänger trummans livslängd, vilket både är samhällsekonomiskt effektivt och mer hållbart ur miljöhänsyn.

– En rörbro är de riktigt stora betongrören, med ett innermått på två meter eller mer i diameter, som leder vattendrag genom en vägkonstruktion – har röret en mindre diameter kallas det vägtrumma. På två av rörbroarna ingår det i kontraktet att vi ska skapa så kallade utterpassager med bland annat en liten hylla på insidan av trumman där uttern kan förflytta sig, säger Mathias Kronberg.

Det löpande underhållet utförs enligt ett fast schema och innebär att broarna spolas rent från smuts och att växtlighet som tär på brokonstruktionen rensas bort.

Svevias kontrakt med Trafikverket sträcker sig över tre år med start första januari 2024 fram till sista december 2026.

Presskontakt