Artikel bild

Svevia bygger gång- och cykeltunnel i Säter

Den nya tunnel kommer att öka tillgängligheten för alla som vill kunna ta sig till och från Säter och Säterdalen eller Säters resecentrum utan att behöva korsa riksväg 70. Projektet som redan påbörjats planeras vara klart i november nästa år.

Riksväg 70 passerar rakt genom Säter. För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter ska Svevia på uppdrag av Trafikverket bygga en gång- och cykeltunnel under riksvägen. Projektet är en del av Trafikverkets tidigare satsning på Säters resecentrum.

– Det projektet är avslutat. Vårt uppdrag är själva slutknorren där det handlar om att skapa tillgänglighet mellan å ena sidan Säter centrum och resecentrum. Med tunneln så blir det också enklare att ta sig till Säterdalen som är ett populärt utflyktsmål med vandringsleder, fäbodmiljöer, fiske, boulebanor lekpark och sommarcafé, säger Tomas Semb, Svevia.

Projektet omfattar schakt och anläggning av gång- och cykeltunnel med en tillhörande hiss. I uppdraget ingår även omledning av befintliga VA-ledningar, anläggning av mur, blockstensmur, plattsättning och plantering.

– Vårt arbetsområde kommer att bli ganska tight då vi begränsas av befintlig infrastruktur vilket gör att logistiken kring schaktmassorna kommer att vara lite utmanande. I övrigt är det här ett klassiskt uppdrag med mark och betongarbeten som Svevia arbetar med dagligen för att tillsammans med våra kunder fortsätta och utveckla svensk infrastruktur, säger Tomas Semb.

Projektet ska vara klart i november 2024.

Presskontakt