Artikel bild

Svevia satsar på stora anläggningsprojekt

Svevia startar en ny verksamhet med namnet Stora projekt. Verksamheten kommer att arbeta nationellt och är ett led i division Anläggnings tillväxtstrategi.

– Vi har arbetet långsiktigt med en tydlig plan för att utveckla verksamheten och allt går enligt planerna. Att vi bildar en särskild grupp för stora projekt är en förutsättning för att vi ska kunna kalkylera och utföra större uppdrag inom ramen för vår tillväxtstrategi, säger Per Höglund, divisionschef Anläggning.

Arbetet kommer att ledas av Mattias Gretzer, regionchef för Anläggning i Stockholm. Två av bolagets mest kompetenta projektchefer på stora projekt Magnus Skoglund och Sven-Åke Bengtsson kommer också att ingå i arbetsgruppen.

Magnus Skoglund kommer närmast från en roll som arbetschef för Anläggning Härnösand. Sven-Åke Bengtsson kommer närmast från en roll som regionchef för Anläggning Syd.

Enheten kommer att räkna på och utföra projekt i hela landet tillsammans med de lokal arbetschefsgrupperna.

Svevia division Anläggning bygger nya vägar och bygger om befintliga. Även grundläggning, betongarbeten, markarbeten, vindkraft och miljörelaterade uppdrag inom marksanering tillhör kärnverksamheten. Divisionen driver hela eller delar av anläggningsprojekt från projektering och planering till utförande.

För ytterligare information kontakta: Per Höglund, divisionschef Anläggning, telefon: 08-404 10 45

Presskontakt