Artikel bild

Lunds kommun väljer Svevias miljöanpassade asfalt

På uppdrag av Lunds kommun kommer Svevia att sköta underhållet av asfalt på Lunds gator. Kontraktet startade den 8 juli.

Ramavtalet omfattar underhållsbeläggningar, förarbeten, återställning samt nyasfaltering. I kontraktet kommer enbart Svevias miljöanpassade asfalt att användas. Det gör att Svevia hjälper Lunds kommun att minska klimatpåverkan av fossil koldioxid med 500 ton per år.

– All asfalt som vi lägger i Lunds kommun kommer från vårt asfaltverk i Hurva. Det är ett av Sveriges mest moderna asfaltverk. All uppvärmning av sten och asfaltmassa sker med bio-olja och grön el. Svevia arbetar målmedvetet med att sänka klimatavtrycket från vår verksamhet och ligger i framkant när det gäller just tillverkning av asfalt, säger Stefan Håkansson, Svevia.

Det nya kontraktet med Lunds kommun sträcker sig över två år med möjlighet till ytterligare två optionsår och har gett Svevia möjlighet att nyanställa nio personer.

– Asfaltytan på gator, gång- och cykelvägar påverkas av slitage, väder och vind och behöver ständigt underhåll. Vårt uppdrag är att utifrån Trafikkontorets underhållsplanering laga hela eller delar av gatunätet och även göra helt nya asfalteringar, säger Stefan Håkansson, Svevia.

I egenskap av studentstad finns det mer än 300 kilometer cykelvägar i kommunen. Dessa ingår också i kontraktet.

– Det är svårt att asfaltera utan att bil- och cykeltrafiken påverkas. Vi försöker därför att arbeta så snabbt och smidigt som möjligt. På några sträckor med särskilt mycket trafik utförs arbetet på natten, både för att påverka trafiken så lite som möjligt och för att öka säkerheten för oss som arbetar.

För ytterligare information:
Stefan Håkansson, arbetschef, Svevia, telefon; 070 – 241 90 14


Presskontakt