Artikel bild

Bra kvartal med ökad omsättning och förbättrat resultat

Svevia fortsätter att växa lönsamt och såväl nettoomsättning som rörelseresultat förbättrades i kvartalet. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 122 miljoner kronor (87) och för rullande tolv månader 373 miljoner kronor. Ökningen genererades i alla divisioner; Drift, Industri och Anläggning samt i dotterbolaget Arento. Orderingången minskade men orderstocken var stabil och uppgick till 11,0 miljarder kronor (11,2). Pandemin har fortsatt ingen väsentlig påverkan på verksamheten.

– Jag är stolt över att vi fortsätter att prestera goda resultat. Det är våra kompetenta och engagerade medarbetare som är vår viktigaste framgångsfaktor i detta arbete, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef.

Svevia ska vara en attraktiv arbetsgivare med en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna, trivs och kan utvecklas.

– Vi har därför beslutat att hela Svevia ska mäta förekomsten av machokultur med hjälp av Byggchefernas machoindex. Vi vill sätta extra fokus på kultur- och jargongfrågor för att kunna utveckla våra arbetsplatser samt bidra till en positiv förändring av branschen som helhet. Genom att medvetandegöra beteenden och mäta förflyttningar kan vi skapa en verklig förändring i vardagen, fortsätter Anders Gustafsson.

– Vi står starka och ser att utvecklingen inom många hållbarhetsområden går snabbt framåt och att våra kunder ställer allt högre krav. Därför stärker vi vår kompetens inom områdena klimat och säkerhetskultur. Med livscykelanalyser och klimatberäkningar vill vi vässa vårt systematiska klimatarbete i hela verksamheten. Svevia ska kunna möta samhällets behov av moderna, säkra och hållbara lösningar. Det är genom vårt ökade fokus på hållbarhet som vi säkrar en fortsatt lönsam tillväxt för Svevia, avslutar Anders Gustafsson, vd och koncernchef.

För mer information:
Anders Gustafsson, vd och koncernchef, 08-404 10 00 och Tobias Bjurling, CFO, 08-404 10 00.

För hela rapporten: www.svevia.se/finansiella-rapporter

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se