Artikel bild

Svevia anlägger inramningen för nytt bostadsområde

Under två år kommer Svevia att arbeta med att anlägga vägar, cykelvägar, torg och andra ytor i det nya bostadsområdet Packrummet. Projektet utförs på uppdrag av Stockholms stad.

I stadsdelen Hägersten-Liljeholmen invid pendeltågstation Årstaberg håller det nya bostadsområdet Packrummet på att ta form med 1 000 nya lägenheter, en skola, tre förskolor samt verksamhetslokaler.

Svevias uppdrag är att utföra allt mark- och anläggningsarbete som behövs för att knyta ihop och rama in det nya bostadsområdet. I uppdraget ingår anläggning av vägar, gångvägar, cykelvägar, cykelbro, cykelparkering samt ett torg och en park.

– Det omfattar även arbeten som spontning, sprängningsarbete, ledningsarbete, anläggning av betongmurar, plantering av träd, buskar och grönytor samt att sätta upp en lekpark. Det här kommer att bli ett fint och trivsamt område när det är klart, säger Moritz Kolmar, Svevia.

Projektet är en utförandeentreprenad och den sjätte etappen i projekt Packrummet. Etableringen av Svevias arbetsplats pågår och arbetet som beräknas starta under oktober månad ska vara klart under hösten 2024.

– Arbetsområdet sträcker sig över ett stort område som kommer att ge oss närkontakt med boende i området liksom pendlare till och från pendeltåg och tvärbana. Det är stort fokus på säkerheten för att skapa trygga och bra arbetsförutsättningar för våra medarbetare och leverantörer, och samtidigt värna om att alla som bor och verkar i området ska kunna komma fram tryggt och säkert. Närheten till pendeltågens spårområde gör också att vi kommer att utföra nödvändigt sprängningsarbete med stor varsamhet, säger Moritz Kolmar.

Kontraktet är värt cirka 88 miljoner kronor.

För mer information:
Moritz Kolmar, arbetschef, division Anläggning, Stockholm, telefon: 070 – 225 08 78

Presskontakt