Artikel bild

Svevia gör fint på Arlanda torg

På uppdrag av Swedavia ska Svevia utföra finplaneringen av torget på det nya Sky City-området, som också kallas Arlanda torg. Entreprenaden startar i maj och ska vara klar i mitten på oktober.

Torgets placering i direkt anslutning till Sky City, Clarion Hotell, Comfort Hotell, Sky City Office One samt flygledartornet gör att arbetets utförande och logistik kräver noggrann planering.

– Själva uppdraget i sig, att lägga betongmarkplattor, anlägga belysning, grönytor och plantering är på många sätt ett helt vanligt uppdrag och den typen av arbete som vi ofta utför. Det som skiljer det här projektet från andra är framför allt att det känns väldigt roligt att få vara en del av den satsning som Swedavia gör på Arlanda, säger Rodrigo Gebrie, Svevia.

Hela projektet präglas av en ambition att hålla ner klimatpåverkan med krav på val av material, varor, fordon och arbetsmaskiner. På arbetsplatsen kommer bland annat så kallade eko-bodar med extra isolering att etableras för att minska energianvändningen.

En utmaning är att arbetet ska utföras med minsta möjliga störning för omkringliggande verksamhet. Att arbetsplatsen ligger i anslutning till kontor, hotell och Arlandas flygledartorn gör att stor hänsyn måste tas till alla som behöver passera arbetsplatsen. Personbilar, varutransporter, taxibilar, bussar och gående måste på ett smidigt och säkert sätt alltid kunna ta sig fram.

– För att lösa trafiklogistiken på bästa möjliga sätt har vi kopplat in Svevias specialister på trafikanordningar, berättar Rodrigo Gebrie.

Projektet som kommer att pågå under sommaren ska vara klart till mitten på oktober. Kontraktet är värt cirka 8 miljoner kronor.

Presskontakt