Artikel bild

Starkt kassaflöde och stabilt resultat i det fjärde kvartalet

Verksamhetsåret 2021 var ett framgångsrikt år för Svevia. För helåret ökade rörelseresultatet till 377 miljoner kronor (338). I det fjärde kvartalet var resultatet i nivå med föregående år och uppgick till 126 miljoner kronor (125). Det operativa kassaflödet förbättrades kraftigt och uppgick till 457 miljoner kronor (137), till stor del tack vare en väsentligt ökad fakturering under årets sista kvartal.

– Vi har levererat på våra högt uppsatta mål även under rådande pandemi, som glädjande haft låg påverkan på vår verksamhet. Med våra engagerade medarbetare och genom vår framgångsrika strategi växer Svevia lönsamt och skapar mervärde för såväl kunder som för ägare och samhället i stort, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef i Svevia.

Orderingången för koncernen ökade till 1,5 miljarder kronor (1,1) i kvartalet. Ökningen var främst hänförlig till divisionerna Drift och Industri. Orderstocken uppgick till 8,6 miljarder kronor (9,0) vid kvartalets utgång.

– Våra marknadsförutsättningar är fortsatt gynnsamma och vi ser en stor efterfrågan på våra produkter och tjänster. Detta, tillsammans med vår specialiserade organisation och starka finansiella ställning, gör Svevia till en stabil och konkurrenskraftig aktör på marknaden, avslutar Anders Gustafsson.

För mer information:
Anders Gustafsson, vd och koncernchef, 08-404 10 00
Tobias Bjurling, CFO, 08-404 10 00.

För hela rapporten: www.svevia.se/finansiella-rapporter

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se