Artikel bild

Svevia bygger om vägar för ökad säkerhet

På uppdrag av Trafikverket ska Svevia bygga om vägarna längs järnvägen i Lökom och Klovsta. Ombyggnationen sker i samband med ett planerat spårbyte och ska vara avslutat i juni 2022.

– Längs sträckan finns flera vägar som passerar över järnvägen och flera av järnvägsövergångarna är obevakade. I samband med att Trafikverket förbättrar järnvägen passar de samtidigt på att åtgärda överfarter och anslutande vägar. Syftet är att öka trafiksäkerheten för både vägtrafik och för tågtrafik. Några av de berörda vägarna kommer att byggas om och delvis få nya dragningar, säger Magnus Skoglund, Svevia.

Projektet som startade i augusti omfattar röjning, schakt för ombyggnad och nybrytning av väg samt anläggning av ny vägkonstruktion.

– Samtliga vägar är förhållandevis små, vissa är enskilda vägar till separata gårdar andra är lite mer trafikerade. När projektet är avslutat kommer trafiken på de berörda vägarna att kunna passera över järnvägen på ett mer trafiksäkert sätt. För att hålla boende och andra berörda informerade kommer vi att skicka ut information löpande via sms.

Projektet ska avslutas i juni under nästa år. Kontraktet är värt cirka 10 miljoner kronor.

Presskontakt