Artikel bild

Svevia förbereder nytt bostadsområde i Järfälla

Svevia ska utföra alla förberedande arbeten inför byggandet av det nya bostadsområdet Ormbacka i Järfälla. Innan det går att flytta in i de kommande 300 bostäderna måste också områdets infrastruktur anläggas.

Området består idag av ett äldre kulturlandskap med skog, åkermark och några äldre byggnader.

– Inledningsvis ska vi röja hela området och sedan påbörja schaktningsarbetet för att anlägga infrastrukturen i områdets kvarter med gator, va-ledningar, dagvatten- och spilledningar.

Planeringen av arbetet sker i samarbete med de olika byggaktörer som ska bygga bostäderna, säger Maryam Zarrin, Svevia.

I uppdraget ingår även löpande markprover i schakterna eftersom det är känt att det finns förhöjda nivåer av föroreningar i marken.

– Det är inga alarmerande nivåer utan högst normala i den här typen av projekt. Det vi ska göra är att komplettera bilden av dess utbredning genom att löpande ta markprover där vi schaktar för vägar och ledningar. Vi befinner oss också intill ett område med fornlämningar, vilket inte heller är helt ovanligt, men som kräver lite extra planering och uppmärksamhet.

Svevias arbete i Ormbacka påbörjas under maj 2021 och ska vara färdigställt i februari 2023.

Husbyggen kommer att pågå parallellt med Svevias arbete. Projektet utförs på uppdrag av Järfälla kommun och kontraktet är värt cirka 45 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:
Maryam Zarrin, arbetschef, Svevia, tfn; 010 – 458 11 80

Presskontakt