Artikel bild

Svevia bygger ut Lilla Essingen

På uppdrag av Exploateringskontoret vid Stockholms Stad, ska Svevia förbereda ny mark där bland annat 600 nya bostäder ska byggas. Det nya bostadsområdet kommer att byggas på en yta som idag delvis är en vik och som ska fyllas ut med inte mindre än 60 000 kubik bergkross.

– Vi ska alltså bokstavligen göra ön Lilla Essingen något större. När vi fyllt ut det som tidigare kallades för Primushamnen, kommer ön att vara 6 000 kvadratmeter större än den är idag. Den ytan utgör en del av ett större område på Essingen där det bland annat ska byggas nya bostäder, säger Mikael Porsbratt, Svevia.

Stockholms stad har haft planer på att exploatera området länge. Detaljplanen vann laga kraft sommaren 2018. Planen möjliggör drygt 600 nya bostäder, där även förskola och verksamhetslokaler för till exempel restaurang eller café i fastigheternas bottenplan planeras. Det kommer också att skapas ett nytt promenadstråk vid vattnet.

Svevias entreprenad i det stora exploateringsprojektet planeras starta i mitten av augusti.

– Vi kommer att börja med att först muddra bort löst och instabilt material från sjöns botten. Sedan fyller vi på med bergkross och bygger upp en helt ny yta. För att bergkrossmaterialet ska packas ihop ordentligt och bli solid mark kommer vi att använda oss av en metod som kallas fallviktspackning och som packar materialet på djupet.

Vid fallviktspackning kompakteras bergmaterialet genom att en lyftkran släpper ner en vikt på 20 ton från cirka 15 meters höjd, på särskilt utmärkta punkter i ett noggrant utmätt rutmönster. Totalt kommer 1300 punkter att kompakteras.

– Själva fallvikten är utrustad med en mätutrustning som registrerar hur mycket vikten sjunker ner i materialet. På så sätt kan vi se om materialet är tillräckligt packat och stabilt. Metoden är inte ny, men ganska ovanlig i Sverige, däremot används den mer ofta i Norge, säger Mikael Porsbratt.

Svevias planeringsarbete är inne i sin slutfas och projektet kommer att starta efter sommarsemestrarna och ska vara klart i april 2023. Kontraktet är värt cirka 46 miljoner kronor.

För ytterligare information:
Mikael Porsbratt, entreprenadchef, division Anläggning, Svevia, telefon: 070 – 218 36 47


Presskontakt