Konstruktion

Svevia startar initiativ för en inkluderande vägbransch

Svevia har i samarbete med Stockholms stad, tagit fram programmet Trygga Vägar. Ett initiativ som främst ska förbereda och erbjuda nyanlända och arbetslösa ungdomar en framtid i vägbranschen.

– Vägbranschen har stora rekryteringsutmaningar vilket gör att vi behöver tänka nytt och bredda vår rekryteringsbas för att bättre ta vara på de kunskaper, erfarenheter och människor som finns i hela vårt samhälle. Vi har också en ambition om att Svevias medarbetare ska spegla det samhälle som vi verkar i, säger Olle Öberg, chef division Drift, Svevia.

Därför har Svevia, som en del i ett jobbpartnerskap med Arbetsgivarsamverkan i Stockholms stad, tagit fram utbildningen Trygga Vägar. Initiativet riktar sig främst till nyanlända och arbetslösa som av olika anledningar har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Intresset för programmet har varit stort och när Arbetsgivarsamverkan och Svevia bjöd in till rekryteringsträff på Kista unga Jobbtorg i januari anslöt omkring 100 personer.

I början av februari påbörjade 15 utvalda deltagare det skräddarsydda programmet Trygga Vägar, som till stor del består av certifieringsutbildningar som krävs för en anställning i vägbranschen. Efter utbildningsdelen kommer deltagarna att genomföra fyra veckors arbetsplatspraktik inom Svevias driftverksamhet i och omkring Stockholm.

– Jag är glad och stolt över att vi startat upp det här initiativet och har stora förhoppningar om att vi efter genomfört program ska kunna erbjuda flera av deltagarna en anställning i Svevia, säger Olle Öberg, chef Division Drift i Svevia.


För ytterligare information:

Nina Munter, presskontakt, Svevia AB, Tel: 070-371 45 45

Sertac Celepli, koordinator, arbetsgivarsamverkan, Stockholms stad Tel: 072- 593 70 92


Ytterligare fakta:
Arbetsgivarsamverkan på arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad arbetar aktivt och samverkar med Stockholms näringsliv och arbetsgivare. Det innebär att företag och organisationer kan teckna jobbpartneravtal med staden och bidra med bland annat kompetensväxling, erbjudande av praktikplatser och att vara medverka på rekryteringsevent. Stockholms stad bekostar och deltar också i arbetet med att utforma utbildningar utifrån kompetensbehov. Jobbpartnerskap är en del av​ Integrationspakten.​

Presskontakt