Artikel bild

Svevia rustar upp väg 829 mellan Lövberga och Havsnäs

Det är den första etappen av Trafikverkets projekt att rusta upp sträckan mellan Lövberga-Alanäs. Svevias uppdrag är att förbättra den befintliga och mycket slitna grusvägen och skapa en stabil vägkonstruktion med en asfaltbelagd vägyta. Etappen startar i Lövberga, norr om Strömsund i Jämtland, är cirka 13 kilometer lång och sträcker sig fram till Havsnäs.

– Det här är en vägsträcka som länge har varit eftersatt, till största del en grusväg med dålig bärighet, tjälskador, samt problem med damning och slirig vägbana. Förstärkningsarbetet som ska utföras är omfattande. Vi behöver gräva ur stora mängder vägmaterial för att kunna återställa en stabil vägkonstruktion. I dag är sträckan begränsad för tung trafik men när vi är klara är det meningen att den ska klassas som en så kallad BK4 väg. Alltså en väg där det är tillåtet att köra med fordon som har en bruttovikt upp till 74 ton, förklarar Peter Pålsson, Svevia.

Enligt honom är nederbörd i kombination med eftersatt underhåll en av de vanligaste orsakerna till att vägskador uppstår. Med nytt stenmaterial i vägen förbättras förutsättningarna för vattnet att kunna passera genom konstruktionen utan att skador uppstår, en annan nyckel är att leda bort det från vägen med välfungerande diken och vägtrummor.

– Vi kommer att ersätta 69 gamla vägtrummor med nya och anlägga tre valvbågar. I förstärkningsuppdraget ingår också att se över hela vägområdet, röja bort skog och sly, skapa en stadig vägslänt och ordentliga diken. Alla åtgärder kommer också att göra att trafiksäkerheten på sträckan ökar avsevärt, säger han.

Väg 829 ansluter till E45 vid Lövberga. Den går genom ett mycket naturskönt område intill Flåsjön, och trafikeras framför allt av boende, turister samt skogsnäringen för timmertransporter.

– Det här är Jämtland, det är inland. För de som bor här är väg 829 deras enda vägalternativet. De är helt beroende av att vägen fungerar för att kunna leva och verka här. Att vi nu har kommit för att rusta upp vägen är otroligt uppskattat, vilket gör att uppdraget känns extra roligt och meningsfullt att utföra, avslutar Peter Pålsson.

Svevias etapp beräknas vara klar med ny asfalt under hösten 2024. Kontraktet är värt cirka 97 miljoner kronor.

För mer information:
Peter Pålsson, entreprenadchef, Svevia, telefon: 070-001 29 05

Presskontakt