Artikel bild

Svevia tar över vägunderhållet i Växjö

Från och med första september är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket ska sköta vägunderhållet inom driftområde Växjö. Uppdraget sträcker sig över fyra år och omfattar totalt 1 239 kilometer väg.

Vintertid handlar det framförallt om snöröjning och halkbekämpning, sommartid utförs löpande vägunderhåll.

– Driftområdet är en mix av lantliga miljöer, som framförallt präglas av skogslandskap, och tätbebyggd stad med en ständig rytm av pendlare och transporttrafik. De mest trafikerade lederna är riksväg 25 och riksväg 23, säger Pär Gustafsson, Svevia.

Som vägentreprenör ingår det att året om och dygnet runt bevaka väglaget, utföra löpande inspektioner och se till att vägarna är säkra och framkomliga. Dygnet runt finns beredskap.

– Utifrån olika system och vädertjänster får vi löpande rapporter om temperatur, väglag och nederbörd för området. Vintertid skickar vi ut halk- och snöröjningsresurser utifrån de krav som Trafikverket har ställt i kontraktet, men även sommartid finns det beredskap. I de skogsrika områdena kan ett träd falla över vägen och blockera framkomligheten alla tider på året. Vi utför också löpande inspektioner för att inventera åtgärder som behöver utföras för att säkerställa säkerheten på vägen. Det kan vara ett vägräcke som behöver repareras, en skylt som ska byta ut eller en vägtrumma som behöver rensas för att vattnet ska kunna rinna igenom.

Småland är ett populärt resmål framförallt sommartid med glasriket som den stora turistmagneten.

– Tidvis blir det en påtaglig påverkan på trafikintensiteten sommartid. Det märks på flera sätt. Ibland blir det köer och belastningen på rastplatserna, som också ingår i vårt uppdrag, är stor.

Vägnätet inom driftområdet består av 1 239 kilometer med i huvudsak belagda vägar, endast 160 kilometer är grusväg. Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option och är värt cirka 44 miljoner kronor per år.

För ytterligare information kontakta:
Pär Gustafsson, arbetschef, Drift Jönköping, Svevia, tfn; 036 – 31 21 17

Presskontakt