Artikel bild

Svevia ny vägentreprenör för Linderödsåsen

Från och med första september tar Svevia över underhållet av vägarna inom driftområde Linderödsåsen. Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två år. Totalt handlar det om cirka 1 200 kilometer väg, varav 130 kilometer är grusväg.

Linderödsåsens driftområde sträcker sig över kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Perstorp, Höör, Hörby och Tomelilla. Med flera stora trafikstråk som bland annat E22, klassas området som högtrafikerat.

– Enkelt uttryckt handlar det om att göra vägarna säkra och framkomliga året om. Vintertid ligger fokus på halkbekämpning och snöröjning. Områdets geografiska höjdskillnaderna kan ge stora variationer i snömängd kombinerat med blåst som ofta skapar besvärlig drivbildning, säger Pär Edgren, Svevia.

Sommartid utförs löpande underhåll av vägarna och den utrustning som finns inom vägområdet, som skötsel av vägtrummor och diken, räckeslagning och underhållsåtgärder på områdets grusvägar. I kontraktet ingår beredskap dygnet runt för att snabbt kunna rycka ut och utföra trafiksäkerhetsåtgärder som till exempel att röja undan nedfallna träd. Inom driftområdet finns flera känsliga miljöer som kräver extra hänsyn, som cirka 200 kilometer kulturvägar, drygt 30 kilometer stenmurar, ett 50-tal alléer, naturreservat, Natura 2000 område och flera grundvattentäkter.

– Vi är mycket nöjda med att åter vara tillbaka i Linderödsåsen som vägentreprenör. Vi känner väl till området och förutsättningarna för vägunderhåll i den här typen av geografier. Det finns också goda möjligheter till samarbete och synergier med angränsande driftområde Blekinge, driftområde Österlen och driftområde Malmö där Svevia också sköter om vägunderhållet, säger Pär Edgren.

Kontraktet är värt cirka 50 miljoner kronor per år. Uppdragsgivare är Trafikverket.

Presskontakt