Artikel bild

Svevia tar över vägunderhållet för Sundsvall

Under de närmaste fyra åren är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket ska sköta om de statliga vägarna inom driftområde Sundsvall. Totalt handlar det om 1 342 kilometer väg där E4 och E14 utgör områdets mest trafikerade trafikleder.

– Sundsvall är en mycket expansiv marknad där Svevia sedan länge utgjort en stark aktör för tunga infrastrukturprojekt. Genom att även ta över underhållet av vägarna i Sundsvall stärker vi vår position ytterligare och jag ser stora möjligheter att utöka våra marknadsandelar inom underhåll och service för kommuner, enskilda vägföreningar och privata aktörer, säger Anders Lindholm, Svevia

Som vägentreprenör är det Svevias uppdrag att göra vägarna säkra och framkomliga året om och dygnet runt. Vintertid ligger fokus på vinterväghållning, som halkbekämpning, plogning och bortforsling av snö. Under barmarksäsongen utförs löpande underhåll av hela vägområdet som förutom själva vägen även omfattar till exempel diken, vägtrummor, skyltar, väg- och mitträcken.

– Det är framför allt längs E4:an och E14 som tempot är högt och trafikbelastningen stor med flera viktiga trafikplatser. I kontraktet ingår beredskap året om och dygnet runt. Vi bevakar väder, nederbörd och väglag med hjälp av mätdata, modern teknik och meteorologiska tjänster. Vi utgör också en operativ del av den samhällsberedskap som finns i samband med att det händer oväntade saker, som att ett träd fallit ner över vägen, ett sönderkört säkerhetsräcke eller något annat som påverkar trafiksäkerheten och snabbt måste åtgärdas, säger Anders Lindholm.

Hela driftområdet sträcker sig över de största delarna av Sundsvalls och Timrå kommuner, men även in i Härnösand, Sollefteå, Ragunda och Nordanstigs kommuner. Området gränsar till driftområdena Ånge, Kramfors och Sollefteå där Svevia också sköter vägunderhållet. Kontraktet är värt cirka 77 miljoner kronor per år.

Presskontakt