Artikel bild

Svevia bygger nya Borgmästarebron i Kungsbacka

På uppdrag av Kungsbacka kommun ska Svevia först riva den befintliga och sedan bygga en ny bro över Kungsbackaån. Arbetet anpassas för att inte grumla vattnet där den fredade fiskarten havsnejonöga lever. I juni 2022 beräknas bron stå klar.

Sedan våren 2019, då brister i betongen upptäcktes, har Borgmästarbron av säkerhetsskäl varit avstängd för biltrafik.

– Men snart startar arbetet så att Kungsbackaborna så småningom kan få tillbaka sin bro. Vi har precis påbörjat det inledande rivningsarbetet, säger Tommy Källman, Svevia.

Svevias uppdrag omfattar rivning av den gamla bron, grundläggning, nya landfästen, anlägga en ny tvåfilig vägbro med gång- och cykelbana samt återställningsarbete och stenläggning.

– Det är en utmanande geoteknik i området så våra specialister inom grundläggning finns på plats för att skapa stabilitet genom pålning och spontning. Utan deras arbete för att skapa bärighet skulle det slutliga synliga resultatet, själva bron, inte vara möjlig.

Tiderna för de olika arbetsmomenten anpassas för att skydda livsmiljön i vattendraget och den fredade fiskarten havsnejonöga i synnerhet. Under perioden juni – oktober får det inte skapas grumlighet i vattnet.

- Vi kommer att göra vårt yttersta för att arbetet inte på något sätt ska påverka livsmiljöerna i Kungsbackaån. Att skydda och ta hänsyn till känsliga vattenmiljöer är en vanlig parameter i den här typen av uppdrag. Självklart ska utrotningshotade arter skyddas, det är helt avgörande för en långsiktigt hållbar miljö, avslutar Tommy Källman

Den nya bron ska byggas på exakt samma ställe som den gamla ligger. Den kommer att bli 16 meter bred och ha en spännvidd på 16 meter. Projektet ska vara klart till sommaren 2022. Kontraktet är värt cirka 25 miljoner kronor.


För ytterligare information kontakta:

Tommy Källman, projektchef, Svevia, tfn; 031 – 65 65 08

Presskontakt