Artikel bild

Svevia förbättrar länsväg 592 till Tivsjö

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket rusta upp Tivsjövägen för att skapa bättre trafiksäkerhet och bärighet. Arbetet som redan har startat ska vara klart i november nästa år.

Länsväg 592, eller Tivsjövägen, har under en längre tid haft problem med bärigheten. Under det närmaste året kommer Svevia att förstärka och förbättra sträckan mellan Nordanede och byn Tivsjö.

– Det här är en av alla de där vägarna som är lågtrafikerade och därför inte prioriterad samtidigt som den är helt livsavgörande för människorna som bor i bygden och använder vägen dagligen, säger Anders Lindholm, Svevia.

Svevias uppdrag är att utföra en upprustning av grusvägen genom förstärkningsåtgärder. Längs vägsträckan kommer Svevia även att utföra avvattningsåtgärder genom att förbättra diken och byta ut trummor. Det ingår även att säkerställa att fiskar och andra vattenlevande djur kan passera genom vägen obehindrat vid två av bäckarna på sträckan.

– Vi har påbörjat trumbyten, men då tjälen kom tidigt i år hann vi inte riktigt så långt som vi räknat med. Arbetet återupptas efter vintern. Till hösten utför vi de avslutande åtgärderna och lägger på det nya gruset. I november nästa år ska vi vara klara.

Kontraktet är värt cirka 13 miljoner kronor och utförs på uppdrag av Trafikverket.

För ytterligare information kontakta:

Anders Lindholm, arbetschef, Svevia, telefon: 0611 – 442 62

Presskontakt