Artikel bild

Svevia sköter vägunderhållet i Svenstavik

De närmaste fyra åren är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket kommer att sköta basunderhållet för det statliga vägnät inom driftområde Svenstavik. Totalt handlar det om 958 kilometer väg.

Vägnätet består till stora delar av lågtrafikerade landsvägar, men med vältrafikerade E45 som en pulsåder.

– I området finns flera fjällvägar med sina speciella utmaningar av nyckfulla väderförhållanden. I övrigt domineras området framförallt av vägnätet kring södra delen av Storsjön där är det mer låglänt med mycket jordbruksbygd. Den stora pulsådern är E45 är där alla söder- och norrgående industritransporter genom inlandet passerar. Den är också ett turiststråk, sommar som vinter. Vintertid ökar belastningen på väg 321 med skidturister på väg till och från Åre, säger Anders Lindholm, Svevia.

Uppdraget som vägentreprenör omfattar drift och underhåll av de statliga vägarna året om och dygnet runt. Vintertid handlar det i huvudsak om att snöröja och halkbekämpa. Sommartid utförs annan form av vägunderhåll som att laga vägskador, vägräcken, vägskyltar, säkerställa att vägområdet röjs, och att vattnet obehindrat kan passera genom vägtrummor. Alla vägar inspekteras löpande och i uppdraget ingår även beredskap för att året om och dygnet runt finnas tillhands för att snabbt kunna åtgärda hinder eller skador som uppstår på vägarna.

– Många förknippar vår beredskapstjänst med vintern då vi kallar ut plogbilar och halkbekämpar alla tider på dygnet. Men även sommartid finns det alltid någon som dygnet runt håller koll på vägarna i Svenstavik. Vi rycker ut om det hänt något längs vägen. Det kan vara allt från en nerkörd vägskylt som behöver återställas, till att samarbeta med räddningstjänsten i samband med olyckor, eller att ta undan ett nedblåst träd eller något som trillat från ett släp och som utgör ett hinder längs vägen.

Driftområdet gränsar till Krokom, Lit och Ånge där Svevia också är ansvarig vägentreprenör. Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option. Kontraktet är värt cirka 38 miljoner kronor per år.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lindholm, arbetschef, Drift Härnösand, Svevia, tfn; 0611 – 442 62

Presskontakt