Artikel bild

Robert Söderberg ny arbetschef på Svevia i Härnösand

Svevia har rekryterat Robert Söderberg som arbetschef i Härnösand inom division Anläggning. Arbetschefsområdet verkar i huvudsak inom geografin Västernorrland och Jämtland.

– I rollen som arbetschef behöver du ha en gedigen praktisk och teoretisk kunskap i kombination med erfarenhet av att vara chef och ledare. Robert besitter dessa kunskaper och har även erfarenhet av infrastrukturprojekt. Det här är en lyckad rekrytering och jag ser fram emot att samarbeta med Robert i regionen Västernorrland och Jämtland, säger Tomas Säfström, Regionchef på Svevia, Anläggning Nord.

Robert Söderberg är högskoleingenjör som under sin yrkeskarriär haft flera olika roller inom anläggningsbranschen och har stor erfarenhet av att arbeta med bro och betong. Han kommer närmast från en tjänst som arbetschef på YIT Infra-projects i Västernorrland.

– Bolagets bredd och positiva utveckling under de senaste åren gör Svevia till ett spännande bolag för oss som är intresserad av anläggning inom infrastruktur. Arbetschefsområdet är välskött med god omsättning, låg personalomsättning och hög kompetens. Jag ser verkligen fram emot att få vara med och fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna, säger Robert Söderberg.

Robert Söderberg tillträder sin tjänst den 14 februari, 2022.

Svevias arbetschefsområde Anläggning har under de senaste åren varit en stark aktör i regionen med flera stora infrastrukturprojekt inom väg, bro och järnväg. Ett av de mest uppmärksammade projekten är det pågående bytet av kablarna på Strömsundsbron. Tidigare arbetschef Magnus Skoglund kommer i fortsättningen att arbeta i den nya rikstäckande organisationen Stora projekt inom Svevia.

Svevia division Anläggning bygger nya vägar och bygger om befintliga. Även grundläggning, markarbeten, vindkraft och miljörelaterade uppdrag inom marksanering tillhör kärnverksamheten. Divisionen driver hela eller delar av infrastrukturprojekt från projektering och planering till utförande.

För ytterligare information kontakta: Tomas Säfström, regionchef, Anläggning Nord, Telefon: 070 - 284 28 96


Presskontakt