Artikel bild

Svevia fortsätter sköta vägunderhållet i Södra Roslagen

Uppdraget omfattar skötsel av det statliga vägnätet, året om och dygnet runt. Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till två optionsår. Totalt handlar det om 829 kilometer väg. E18 är områdets pulsåder med intensiv pendeltrafik.

Vintertid handlar uppdraget mest om att halkbekämpa, ploga och forsla bort snö. Under sommaren utförs löpande vägunderhåll som sopning, slåtter och andra nödvändiga åtgärder inom vägområdet. Det kan till exempel handla om att sätta upp en nedkörd skylt, byta en påkörd räckesstolpe eller ta bort föremål som ligger på vägen. I uppdraget ingår beredskap dygnet runt.

– Det är ett område som ställer höga krav på oss som entreprenör då det består av både kustklimat och inlandsklimat. Det kan vara stora variationer med nederbörd inom området, framför allt om vädret kommer från öst då vi kan drabbas av så kallade snökanoner. Under sommarhalvåret så mångdubblas trafiken i området då Roslagen är ett populärt område för fritidsboende, säger Nils Balstedt, Svevia.

Vägnätet i Södra Roslagen knyts ihop av färjetrafik vilket gör att uppdraget är förknippat med god logistisk planering. Området karaktäriseras också av många alléer som behöver skötas om och som ingår i uppdraget.

– Förutom alléerna finns det i Södra Roslagen många väl bevarade väganknutna kulturminnen som milstenar. Här finns också gott om fornlämningar vilket ställer krav på stor försiktighet och god dialog med Länsstyrelsen i samband med markarbeten.

Vägunderhållet utförs på uppdrag av Trafikverket. Kontraktet är värt cirka 42 miljoner kronor per år och startar den 1 september 2023.

Presskontakt