Artikel bild

Svevia förbättrar E45 mellan Akkavare och Moskosel

Under två år kommer E45 mellan Akkavare och Moskosel att rustas upp. Arbetet som innebär bärighetshöjande åtgärder kommer att inledas i sommar.

– Säkra och framkomliga vägar är en förutsättning för ett fungerande samhälle. E45 är inlandets viktigaste trafikled. Skogsindustrin och alla övriga godstransporter till och från inlandet är helt beroende av att vägen fungerar. Det är också ett populärt vägval för turisttrafiken, säger Robert Nyhlén, Svevia.

Svevias uppdrag är att utföra bärighetshöjande åtgärder, lägga på en ny asfaltbeläggning och avslutningsvis måla vägmarkeringar.

– Hur länge en väg behåller sin bärighet beror på många parametrar. Delar av just den här sträckan går över sank myrmark då är det ganska vanligt att det med tiden skapas sättningar i vägkroppen. Andra parametrar som påverkar är nederbörd, temperaturväxlingar, växtlighet men framförallt trafikbelastningen.

Under två år kommer Svevia att renovera, förstärka och förbättra själva vägkonstruktionen. Det görs genom att delar av vägmaterialet byts ut, vägen får ett nytt bärlager och en ny beläggning. Svevia ser också över vägtrummor, dikesslänter och stödkanter.

– Arbetet kommer att innebära att våra medarbetare och arbetsmaskiner utför åtgärder på och vid vägen vilket gör att framkomligheten tillfälligt kommer att påverkas. För att trygga trafiksäkerheten och medarbetarnas arbetsmiljö kommer vi att behöva sänka hastigheten. Det måste vara säkert att arbeta på och vid väg.

Sträckan som ska förstärkas är cirka 36 kilometer lång. Arbetet kommer att starta under den här sommaren och pågå fram till hösten 2022. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket. Kontraktet är värt cirka 58 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:
Robert Nyhlén, arbetschef, Svevia, tfn; 0920 – 23 62 47

Presskontakt